Belek Gazi

Balak Gazi'nin Elazığ'da bulunan heykeli.

Balak Gazi, (Balak ya da Balağ olarak da bilinir, tam adı Nürü'd-Devle Belek bin Behram bin Artuk, ö. 5 Mayıs 1124, Münbiç), Türkmen emiri. Bugün dahi adı hala Elazığ'da sık sık anılarak yad edilen, dönemin Harput Emir'i ve Türk Orduları Başkumandanı'dır. Harput Türkmenlerinin, Gakgoşların atasıdır. Balak Gazi, Haçlılara karşı imha edici muharebelerle büyük zaferler kazanan, Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük rol oynayan, kahramanlığı ile nam salmış, adil ve şefkatli bir Türk fatihiydi. Balak Gazi kendi döneminde gelişen Haçlı Seferlerine karşı büyük başarılar göstermiş, 1122 yılında Urfa kontu I. Joselin'i, 1123'te ise onu kurtarmaya gelen Kudüs Kralı II. Baudouin'i esir ederek zincire vurmuş ve ikisini de Harput kalesinde hapsetmiştir. Bu üstün başarıları üzerine Büyük Selçuk Sultanı tarafından "Türk Orduları Başkumandanı" tayin edilmiştir. Kendisine "Gazi" unvanı verilmiştir. Balak Gazi 1124 yılında ise Menbiç kalesini kuşatırken göğsüne isabet eden bir okla şehit olmuştur. Onun ölümü Müslümanların duraklamasına ve Haçlıların ise bir süre yükselişine sebep olsa da Balak Gazi'nin ölümünden 14 yıl sonra doğan, yine bir Selçuklu Emiri olan ve Haçlılara karşı büyük başarıları devam ettiren Selahattin Eyyubi çıkıvermiştir. Balak Gazi ile Selahattin Eyyubi yakın zamanlarda yaşadıklarından ve ikisi de Selçuklu Emirleri olduklarından ötürü dönemin ahalisi tarafından da sıkça mukayeseye tabii tutulmuşlardır.

Balak Gazi’den sonra 1185 yılına kadar Harput’ta yine Artukoğulları'ndan gelen Prensler, hüküm sürmüşlerdir. Bunlardan Fahrettin Kakmnj!raaslan’ında Harput tarihinde unutulmaz yeri ve eserleri vardır. 1148-1174 yılları arasında Harput’ta hüküm sürmüş ve burada bulunan Ulu Cami'yi yaptırmıştır. Tarihçi Profesör Halil Yinanç, Balak Gazi'den övgüyle bahsetmekte ve onun hakkında şunları demektedir: "Balak Gazi bütün ömrünü gaza ve cihad içinde geçirmiş, ülkesinde emsalsiz bir sükun ve asayiş temin etmiş, adalet ve kanunu hakim kılmış, dindar ve mütevazı bir emir idi. Ölümü, Müslümanlık ve Türklük için hakiki bir ziya ve musibet olmuş ve mağlup olmaya başlayan Haçlıların yeniden kalkınmalarına sebebiyet vermiştir. Haçlılar böyle korkunç ve galip bir düşmandan kurtuldukları için çok sevinmişlerdi.[1]

Ayrıca Balakgazi Lisesi adıyla Elazığ'da bir devlet lisesi bulunmaktadır.

KaynakçaDüzenle

Özel
  1. ^ Alptekin 1992, s. 402-403.
Genel

Dış bağlantılarDüzenle