İbnü'l-Kalanisi

Arap tarihçi
(İbnü'l Kalanisi sayfasından yönlendirildi)

Ebu Ya'la Hamza ibn Esed İbnü'l-Kalanisi (Arapçaابو يعلى حمزة ابن الاسد ابن القلانسي) (y. 1071 – 18 Mart 1160), 12. yüzyılda Şam'da yaşamış Arap siyasetçi ve vakainüvis.

Dımaşk doğumludur, soyu Banu Tamim’e kadar ulaşan büyük bir aileye mensuptur. Ailesi kalensüve (külah) imalatıyla meşgul olduğu için İbnü'l-Kalanisi lakabıyla tanındı. Doğduğu şehirde, iyi eğitim almış asiller arasındadır. Edebiyat, ilahiyat ve hukuk eğitimi almıştır. Dîvânü’r-resâil ve’l-inşâ’da kâtip olarak göreve başladı; ardından bu divanın reisliğine yükseldi. Bir süre Dîvânü’r-resâil ve’l-inşâ ile birlikte Dîvânü’l-harâc’ı da yönetti. İki defa Dımaşk şehrinin reisliğine (günümüzde Belediye başkanı) tayin edildi ve uzun yıllar bu görevde kaldı.[1] Mudhayyal Târîḫi Dımaşḳ (Dımaşḳ tarihinin devamı) adlı vakainamesi, Hilâl b. Muhassin es-Sâbî'nin vakainamesinin genişletilmişidir, 1056 ile İbnü'l-Kalanisi'nin öldüğü 1160 yıllarını içerir. Bu vakainame, Birinci Haçlı Seferi ve onun hemen arkasından gelişen olaylara Müslüman bakış açısını veren günümüze ulaşmış az sayıdaki kaynaktan biridir, yalnızca modern tarihçiler için değerli bir kaynak değil, aynı zamanda Ali İbnü'l-Esîr de dahil olmak üzere 12. yüzyıl vakainüvileri için de önemli bir kaynaktır.

Kaynakça

değiştir
Özel
  1. ^ Özaydin, Abdülkerim. "İbnü'l-Kalanisi". TDV İslâm Ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı. 27 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2019. 
Genel
  • The Damascus Chronicle of the Crusades, Extracted and Translated from the Chronicle of Ibn al-Qalanisi. H.A.R. Gibb, 1932 (reprint, Dover Publications, 2002).