Barışı Uygulama Konseyi

Barışı Uygulama Konseyi (İngilizce: Peace Implementation Council (PIC)), Bosna-Hersek için imzalanan Dayton Anlaşması sonucunda oluşturulan ve antlaşmanın uygulanmasını sağlama amacı güden uluslararası bir konseydir. Dayton Antlaşması'nın imzalamasından sonra 8 ve 9 Aralık 1995 tarihlerinde Londra'da antlaşmaya uluslararası destek sağlama amacıyla Barışı Uygulama Konferansı düzenlendi. Londra'daki bu konferansta, Birleşmiş Milletler 1995/1029 No'lu Konsey kararı ile Barışı Uygulama Konseyi kuruldu.

55 üye ülkeden oluşan Barışı Uygulama Konseyi, Bosna-Hersek'teki barış sürecini desteklemeyi amaçlamaktadır. Aralık 1997 tarihinde Barışı Uygulama Konseyi'nin, Almanya'nın Bonn kentinde yapılan toplantı sonrasında "Bonn Yetkileri" adıyla anılan yetkiler Bosna-Hersek Yüksek Temsilciliği'ne verildi.

Yönetim KuruluDüzenle

Londra'da düzenlen konferansta, Barışı Uygulama Konseyi'nin Yönetim Kurulu kuruldu. Yönetim Kurulu; Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, Birleşik Krallık, ABD, Avrupa Komisyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Türkiye'den oluşmaktadır.