Baltlar

Baltlar veya Baltık halklar (Litvanca: baltai, Letonca: balti) Hint-Avrupalı bir halktırlar ve konuştukları Baltık dilleri de Hint-Avrupa dilleri arasındadır. Baltlar, Baltık Denizi'ne adını veren bir halktır.

Baltlar
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Litvanya 2.563.000
Letonya 1.253.000
Din
Hristiyanlık, Paganizm