Letonlar

Letonya'nın yerlisi olan Baltık kökenli etnik grup

Letonlar, Letonya'nın yerlisi olan Baltık kökenli bir etnik gruptur. Letonların Letonya'daki nüfusu 1 milyonu aşmaktadır. 200 bin kadar bir nüfus da Letonya dışında yaşamaktadır. Letonya dışındaki yaşadıkları yerlerin başında ABD, Rusya, Brezilya, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık ve İrlanda gelmektedir. Letonca, Hint-Avrupa dil grubuna bağlı olup Baltık dilleri alt sınıfına dahil olan iki dilden biridir. Letonların çoğu Hristiyan dininin Protestanlık mezhebinin Lütercilik koluna bağlıdırlar. Ancak Katolik ve Ortodoks azınlıklar da mevcuttur.

Letonlar
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Letonya Letonya1.320.600
Amerika Birleşik Devletleri ABD87,564
Rusya Rusya28.520
Brezilya Brezilya20.000
Kanada Kanada20.000
Birleşik Krallık Büyük Britanya20.000
Avustralya Avustralya18.938
İrlanda İrlanda13.999
Diller
Din

Kaynakça

değiştir