Baltık dilleri

Baltık dilleri, Kuzey Avrupa'da konuşulan Hint-Avrupa dil ailesinin Baltık-Slav dilleri koluna bağlı bir dil grubudur. Bu dil grubu bazen doğu batı olarak bazen de ölü veya hala konuşulan bir dil olarak ayrılmaktadır. Eski Baltık dilleriyle yeni Baltık Dillerinin karşılıklı birbirini anlaması mümkün değildir. Çünkü yeni Baltık dillerine çok fazla Slavca sözcük girmiştir. Alfabe olarak Latin alfabesini kullanırlar.

Baltık dilleri
Coğrafi
dağılım:
Doğu Avrupa
Sınıflandırma: Hint-Avrupa dil ailesi
 Baltık-Slav dilleri
  Baltık dilleri
Alt bölümler:
Doğu Baltık dilleri
Batı Baltık dilleri (ölü)
Baltic languages.png
Baltık dillerinin yayılımı
(taralı bölgeler ölü dilleri göstermektedir)

SınıflandırmaDüzenle

Batı Baltık dilleri

Doğu Baltık Dilleri

En fazla konuşulan Baltık Dili Litvanca'dır.

Doğu Baltık Dilleri

  • Letonca (2.5 milyon kişi tarafından konuşulur.)
  • Latgalian (150.000 kişi tarafından konuşulur. Letonca'nın bir diyalektidir.)
  • Litvanca (3.9 milyon kişi tarafından konuşulur.)
  • Samogitian (0.5 milyon kişi tarafından konuşulur. Litvanca'nın bir diyalektidir.)
  • Eski Curonian
  • Yeni Curonian (Yok olmak üzere bir dildir. Çok az kişi tarafından konuşulur.)
  • Selonian
  • Semigallian

Coğrafi dağılımDüzenle

Baltık dilleri, Letonya'da Litvanya'da Kanada'da Avustralya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Polonya'da Almanya'da Beyaz Rusya'da ve Ukrayna'da ve ağırlıklı olarak da İskandinav ülkelerinde konuşulur. Ama giderek konuşan sayısı azalmaktadır.

TarihçeDüzenle

Baltık dillerinin ayrı bir grup olmasına karşın kanıtlar 1350'de bulunmuştur. Bu çalışmalardan sonra ilk kez Prusça ve Almanca çeviriler yapıldı. Ve 1545'te ilk kez Litvanca İncil basıldı. Sonra Prusya döneminde de Prusça Alman etkisiyle asimile oldu. Rus İmparatorluğu yerel dilleri yasaklandığında çoğu lehçe yok oldu. Baltık halkı aşırı dirense de dillerinin birçoğunu koruyamadılar.

Hint-Avrupa dilleriyle ilişkisiDüzenle

Baltık dillerinin hepsinde antik Hint-Avrupa'nın etkilerini görmek mümkündür ve diğer dillerle aynı sözcükler veya fonetik farklılıklar vardır. Bunun en belirginlerinden biri, Slav dilleriyle Baltık dilleri arasındaki ilişkidir. Bu yüzden bulunduğu sınıf Baltık-Slav dilleri olarak adlandırılır. Benzerliğin iki büyük sebebi var, ilki Rus İmparatorluğu'nun getirdiği baskı, diğeri de Slavlarla Baltık halklarının birbirlerine yakın yaşamalarıdır. Bunun dışında Almancanın etkileri de görülür.