Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!

Komünist manifestodan çıkmış birleşme çağrısı

Bütün ülkelerin işçileri, birleşin! (veya zaman zaman Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!), özgün Almanca hâli Proletarier aller Länder, vereinigt euch! olan Komünist Manifesto kaynaklı ünlü sosyalist slogan. Ayrıca sloganın farklı bir biçimi de Marx'ın mezar taşında kazılıdır. Her ne kadar çoğu dile sıklıkla işçiler sözcüğüyle çevrilse de, daha doğrudan bir çevirisi Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin! şeklindedir. Slogan aynı zamanda SSCB tarafından devletin resmî sloganı olarak da kullanılırdı. Kullanılan Rusça slogan şöyleydi: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

SSCB arması; kurdelede "Bütün ülkelerin işçileri, birleşin!" sloganı yazılıdır. Slogan aynı zamanda SSCB resmî sloganıydı.
50 kapik
Bütün ülkelerin işçileri, birleşin! Yaşasın emekçinin uluslararası ordusu. Sadece halktan gelen komutanlar Kızıl Ordu'yu zafere götürür. (Rusya İç Savaşı dönemine ait Rusya SFSC afişi)

Maoist yönelimli kimi gruplar, Komintern'in 1920 yılında yapılan 2. Kongresinde, gündemde bulunan anti-emperyalizm ve sömürgecilik karşıtlığını vurgulamak üzere ortaya atılan "Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!" sloganını kullanmaktadır.