Slogan

kimlik, grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını tanımlayan deyiş

Slogan veya motto, bir kimlik, grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük listesine verilen isim.

Kelimenin kökeni

değiştir

Motto sözcüğü İtalyancadan gelir ve kökeni Latince muttire yani "mırıldanmak, söylenmek" anlamındadır. Motto, tanımlayıcı bir deyişin yanı sıra bir düsturun kendi de olabilir.

Örnekler

değiştir

Birçok ülke, kent, üniversite ve kurumun sloganı bulunur. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: