Slogan

kimlik, grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını tanımlayan deyiş

Slogan veya motto, bir kimlik, grup, örgüt veya kurumun amaç ve araçlarını genel olarak tanımlayan bir deyiş veya sözcük listesine verilen isim.

Kelimenin kökeni değiştir

Motto sözcüğü İtalyancadan gelir ve kökeni Latince muttire yani "mırıldanmak, söylenmek" anlamındadır. Motto, tanımlayıcı bir deyişin yanı sıra bir düsturun kendisi de olabilir.

Örnekler değiştir

Birçok ülke, kent, üniversite ve kurumun sloganı bulunur. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: