Ana menüyü aç

Bölgesel güç

TanımDüzenle

Bir bölgesel gücü tanımlayan birbirinden çok az farklı tanımlar vardır: Politik Araştırmalar için Avrupa Ortaklık Komisyonu'na göre bölgesel bir güç, "coğrafik olarak tanımlanmış olan bir bölgeye ait olan, bu bölgeyi ekonomik ve askeri açıdan etkileyen, bölgede hegemonya işlevi görebilecek güce ve güç kaynaklarının kullanımına istekli olacak şekilde dünya ölçeğinde belli bir etkiye sahip olmalı ve komşuları tarafından bölgesel lider olarak tanınmış ve hatta kabullenilmiş bir ülke olmalıdır."[1]

Alman Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsüne göre ise bir bölgesel güç mutlaka;

  • Kendine ait kimliği ile tanımlanabilir bir bölgenin parçası olmalı.
  • Bölgesel bir güç imajına sahip çıkmalı.
  • Kendi ideolojik yapılanması kadar bölgenin coğrafik boyutunda kararlı etkisini göstermeli.
  • Üst düzey askeri, ekonomi, demografi, politika ve ideoloji yetenekleri olmalı.
  • Bölge ile bütünleşik olmalı.
  • Bölgesel güvenliği yüksek önemde görmeli.
  • Bölgedeki diğer kuvvetler tarafından ve özellikle diğer bölgelerdeki bölgesel güçlerce bir bölgesel güç olarak kabul edilmeli.
  • Bölgesel ve küresel yapılarla bağlantılı olmalı.[2]

Bölgesel Güce Sahip Olan Devletler ListesiDüzenle

DipnotlarDüzenle

KaynakçaDüzenle