Arrân, (Farsça: آران) Kafkasya'da Kura ve Aras nehirleri arasındaki tarihi-coğrafi bölge. Yunan ve Roma dönemlerinde Albanya, Helenistik dönem'de Arian ya da Arianoi adlarıyla bilinmekteydi. Bölgenin merkezi Kebele'ydi. Diğer büyük şehirleriyse; Beylegan ve Gence'ydi.

Aras ve Kura Nehri'ni gösteren harita

Tarih değiştir

Sasani hükümdarı I. Kavad, Berde kentini geliştirerek bölgenin merkezi yaptı. Bölge halife Osman döneminde Arapların eline geçti. Daha sonra Hazar Kağanlığı ile Araplar arasında birkaç kez el değiştirdi. Sacoğulları, Müsafiriler, Şeddadiler, Revvadiler ve Şirvanşahların egemenliğinde kalan bölge, Selçuklu Hanedanı döneminde Gence ve Karabağ illerine ayrıldı. Daha sonra, İranlılar, Osmanlılar ve Ruslar arasında el değiştirdi.

Kaynakça değiştir

  • Minorsky, V., Studies in Caucasian history, Cambridge University Press, 1957