I. Kubâd

(I. Kavad sayfasından yönlendirildi)

I. Kubâd ya da I. Kavâd (473-531), I. Fîrûz'un oğlu, 488-531 yılları arasında Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarı. Kör edilmiş amcası Belâş'ın (484-488) yerine asiller tarafından taç giydirildi.

Koç avlayan bir Sasani kralının tablosu, belki I. Kubâd
Sasani İmparatorluğu şehinşahı
Hüküm süresi488–496
Önce gelenBelâş
Sonra gelenCâmasb
Hüküm süresi498/9–531
Önce gelenCâmasb
Sonra gelenI. Hüsrev
Doğum473
Ölüm13 Eylül 531
Eş(ler)i
Çocuk(lar)ı
BabasıI. Fîrûz
DiniZerdüştçülük
I.Kubâd dönemi madeni parası

Sasani krallarının otoritesinin ve statüsünün büyük ölçüde sona erdiği gerileyen bir imparatorluğu miras alan Kavad, oğlu ve halefi I. Hüsrev tarafından tamamlanan birçok reformu uygulamaya koyarak imparatorluğunu yeniden düzenlemeye çalıştı. Bu reformlar Kavad'ın Mazdekçi vaiz Mazdek'i kullanmasıyla mümkün oldu ve soyluların ve din adamlarının otoritesini zayıflatan bir sosyal devrime yol açtı. Bu ve güçlü kral yapıcı Sukhra'nın idamı nedeniyle Kavad, hükümdarlığına son veren Oblivion Kalesi'ne hapsedildi. Yerine kardeşi Câmasb geçti. Ancak kız kardeşi ve Siyavuş adlı bir subayın yardımıyla Kavad ve bazı yandaşları doğuya, kendisine bir ordu sağlayan Ak Hun İmparatoru'nun topraklarına kaçtı. Bu, Kavad'ın 498/9'da yeniden tahta geçmesini sağladı.

Bu kesinti yüzünden iflas eden Kavad, Bizans imparatoru I. Anastasius'dan yardım talebinde bulundu. Bizanslılar başlangıçta İranlılara kuzeyden gelen saldırılara karşı Kafkasya'nın savunmasını sürdürmeleri için gönüllü olarak ödeme yapmışlardı. Anastasius desteği reddedince Kavad onun topraklarını işgal etti ve böylece Anastasya Savaşı başladı. Kavad önce sırasıyla Theodosiopolis ve Martyropolis şehirlerini, ardından da Amida şehrini üç ay boyunca kuşatma altında tuttuktan sonra ele geçirdi. İki imparatorluk 506 yılında barış yaptı ve Bizanslılar Amida'ya karşılık Kafkasya'daki tahkimatların bakımı için Kavad'a mali yardımda bulunmayı kabul etti. Bu sıralarda Kavad, eski müttefikleri Akhunlara karşı da uzun bir savaş verdi; 513'te Büyük Horasan bölgesini onlardan geri aldı.