Belâş

Belâş (Yunanca kaynaklarda Vologases isminin geç formu), 484-488 yılları arasında Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarıydı. I. Fîrûz'un (457-484) kardeşidir ve ondan sonra tahta çıkmıştır. I. Fîrûz, doğudan İran'ı işgal eden Heftalitelere (Akhunlar) karşı bir savaşta ölmüştü.

Balaş, kardeşi Zareh'in başkaldırısını engelledi. Ilımlı ve cömert bir kral olarak övüldü. Hıristiyanlara imtiyazlar sağladı. Fakat, düşmanlarına karşı herhangi bir şey yapmadığı için, dört yıllık hükümdarlığının ardından azledildi ve kör bırakıldı. Ardından, yeğeni I. Kubâd (488-531) tahta yükseldi.