Ahmed Paşa Antlaşması

'

Ahmed Paşa Antlaşması
Tür Barış Antlaşması
İmzalanma 10 Ocak, 1732

Ahmed Paşa Antlaşması', 10 Ocak 1732 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Safevîler arasında imzalanmış bir antlaşmadır. 1730-1732 Osmanlı-Safevî Savaşı'nı sona erdirmiştir.

Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır:

  1. Kuzeyde Aras Irmağı iki ülke arasında sınır kabul edildi.
  2. Güneyde Kasr-ı Şirin sınırı değişmedi.
  3. Revan, Gence, Tiflis, Nahcivan, Şirvan ve Dağıstan Osmanlılarda kaldı.
  4. Tebriz, Kirmanşah, Hemedan, Luristan ve Erdelan ise İran'a bırakıldı.

Söz konusu antlaşma Osmanlı Devleti'ni memnun etmedi ve sadrazam azledildi. Dolayısıyla, kırılgan bir barış ortamı oluştu. 1733'te İran'da iktidarı tamamen ele geçiren Nadir Şah, Osmanlıların eline geçen Kafkas topraklarını geri almak için fırsat kollamaya başladı.