Adolf von Lützow

Ludwig Adolf Wilhelm Freiherr von Lützow (18 Mayıs 1782 - 6 Aralık 1834), Prusyalı asker. Napolyon Savaşları sırasında yürüttüğü gerilla mücadelesiyle tanınır. Giriştiği harekâtların çoğunda başarısızlığa uğramıştır.

Adolf von Lützow

Prusya ordusuna 1795'te girdi. Prusya kuvvetlerinin 1806'da Jena-Auerstedt Muharebesinde Fransız ordusu karşısında kesin yenilgiye uğradığı çarpışmada yer aldı. Askerlikten 1808'de ayrıldı ve ertesi yıl Ferdinand von Schill'in Fransız işgaline karşı başlattığı sonuçsuz halk ayaklanmasına katıldı. 1811'de yeniden Prusya ordusunda görev aldı.Fransa'ya karşı yeni bir savaşın başlatıldığı 1813'te Prusya genelkurmay başkanı Gerhard von Scharnhorst'un izniyle Fransız hatlarının gerisinde harekâtlar yürütmek üzere bir süvari birliği kurmaya girişti. Prusyalı olmayan gönüllülerin ağırlıkta olduğu birliğin asker sayısı zamanla 3 bine kadar ulaştı. Boyunduruk altındaki Almanya'nın yasını tutmanın bir simgesi olarak giydikleri üniformalardan dolayı, Lützow'un birliği halk arasıda Kara Çete (Schwarze Schar) olarak anılmaya başladı. Tarafların ateşkese vardiği 4 Haziran 1813'te hattın öbür tarafında kalan Lützow'un komutasındaki askerlerin tamamına yakını yok edildi. Birliğini yeniden örgütleyen Lützow giriştiği gerilla eylemlerinde birçok kez yaralandı. Ligny'de 16 Haziran 1815'te yapılan çarpışmada bir yarma harekâtına komuta etti, ama Fransız süvarileri karşısında bozguna uğradı. Tutsak düşmesine karşın, 18 Haziran'da Waterloo'da kaçmayı başardı. Savaştan sonra Prusya ordusunda kaldı ve tümgeneral rütbesine kadar yükseldi.