Abdülhâlik Nasuhi Bey

Osmanlı devlet adamı

Abdülhâlik Nasuhi Bey (1837-1911) bir Osmanlı Devlet adamıdır.

Abdülhâlik Nasuhi Bey
Meclis-i Âyan üyesi
Hükümdar II. Abdülhamid
Kişisel bilgiler
Doğum 1837
İstanbul
Ölüm 1911
Milliyeti Osmanlı
Dini İslam

1837'de İstanbul'da doğmuştur. Babası, tarihçi ve diplomat Müverrih Hayrullah Efendi, annesi Kafkasya’dan kaçırılmış bir cariye olan Münteha Hanım’dır.[1] Ailenin dört çocuğundan ikincisidir (Diğerleri sırasıyla Fatma Fahrünnisâ Hanım, Abdülhak Hamit Bey ve Mihrinnisâ Hanım’ dır). Beyazıd ve Valide Rüşdiyeleri'nde, Fünun-ı Harbiye'de okumuştur. Özel hocalardan Fıkıh, Tarih, Coğrafya, Matematik, Tıp, Biyoloji, Astronomi dersleri almıştır. Paris'te Saint-Cry'de eğitimini tamamlamıştır. Arapça, Fransızca, İtalyanca ve Almanca öğrenmiştir. 1840'da İstanbul Müderrisliği rüûsı verilmiş, 800 kuruş maaş bağlanmıştır. Rebiülevvel 1854'te fahrî binbaşılık ile askeriyeye alınmış, Cemaziyelevvel 1857'de kaymakamlık rütbesi verilerek Erkân-ı Harp sınıfına alınmıştır. 9 Ağustos 1863'te Ordudan çıkarılmıştır. Bâb-ı Âli Tercüme Odasına girmiştir (1863). 1867'de Divan-ı Muhakemat-ı Maliye, 1869'da Meclis-i Kebir-i Maarif üyeliğine atanmıştır. Rumeli Demiryolları Komiserliği'nde Nakliyat-ı Askeriye Komisyonu Başkanlığında, Şehremaneti Meclis-i Üyeliğinde, İçel, Lazistan, Beyrut, Canik Sancağı Mutasarrıflığında bulunmuştur. Halep, Mamuretülaziz Valilikleri de yapan Nasuhi Bey, Ocak 1892'de Tahran Sefaret-i Seniyyesi'ne atanmıştır. 11 Mayıs 1897'de Bulgaristan Komiserliğine getirilmiştir. Meşrutiyetin ilânından sonra 27 Aralık 1908'de Meclis-i Âyan üyeliğine atanmış, 1911'de vefat etmiştir. Papa tarafından Pinok, Fransa Devletince Légion d'honneur, Rusya Devletince Aziz Stanislaus Nişanı ile ödüllendirilmiştir. Nasuhi Bey, Fransızca'dan "Hareket-i Askeriye'de Eski ve Yeni Nizâmat", "Tedmür Harebeleri" gibi eserleri, Türkçeye çevirmiştir.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Özlem Tarcan, Abdülhak Hamid Tarhan, Ege-edebiyat.org, 29.01.2010" (PDF). 15 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Ekim 2010. 
  2. ^ Türkiye Büyük Millet Meclîsi Vakfı Yayınları No : 15 Türk Parlamento Tarihi Meşrutiyete Geçiş Süreci I. ve II. Meşrutiyet II. Cilt Ayan Ve Mebûsân Meclisleri Üyelerinin Özgeçmişleri Prof. Dr. İhsan Güneş Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu sayfa 136-137