Ana menüyü aç

7. Türkiye Hükûmeti

(7. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti sayfasından yönlendirildi)
İsmet İnönü

7. Türkiye Hükûmeti, 5 Mayıs 1931 - 1 Mart 1935 tarihleri arasında görev yaptı. Altıncı İnönü Hükûmeti olarak bilinir.

Görev İsim
Başvekil İsmet İnönü
Adliye Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk
4 Mayıs 1931 - 23 Mayıs 1933
Şükrü Saracoğlu
23 Mayıs 1933 - 1 Mart 1935
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Zekai Apaydın
Dahiliye (İçişleri) Vekili Şükrü Kaya
Hariciye (Dışişleri) Vekili Tevfik Rüştü Aras
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Renda
4 Mayıs 1931 - 3 Şubat 1934
Fuat Ağralı
3 Şubat 1934 - 1 Mart 1935
İktisat (Ekonomi) Vekili Mustafa Şeref Özkan
4 Mayıs 1931 - 8 Eylül 1932
Celâl Bayar
10 Kasım 1932 - 1 Mart 1935
Maarif (Eğitim) Vekili Esat Sagay
4 Mayıs 1931 - 19 Eylül 1932
Reşit Galip
10 Kasım 1932 - 13 Ağustos 1933
Refik Saydam
13 Ağustos 1933 - 26 Ekim 1933
Yusuf Hikmet Bayur
27 Ekim 1933 - 9 Temmuz 1934
Zeynel Abidin Özmen
9 Temmuz 1934 - 1 Mart 1935
Nafia (Bayındırlık) Vekili Hilmi Uran
4 Mayıs 1931 - 26 Ekim 1933
Ali Çetinkaya
16 Şubat 1934 - 1 Mart 1935
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Refik Saydam

Dış bağlantılarDüzenle