Çoğunluk hükûmeti

parlamentoda çoğunluğa sahip bir partinin tek başına kurduğu hükûmet

Çoğunluk hükûmeti bir parlamenter sistemde meclisteki veya yasama organındaki koltukların mutlak çoğunluğunu elinde bulunduran partinin kurduğu hükûmettir. Bu durum, yasamada en çok koltuğa sahip olan partinin kurduğu azınlık hükûmetinin zıddıdır.

Çoğunluk hükûmetinin yasa tasarılarının geçmesine kesin gözüyle bakılır ve bu hükûmet nadiren, olabilirse mecliste engellenme korkusu yaşar. Bunun aksine bir azınlık hükûmeti yasa geçirebilmek için sürekli diğer partilerin onayını almak amacıyla pazarlık görüşmeleri yapar ve güvensizlik oylamalarından kaçınır.

"Çoğunluk hükûmeti" ifadesi ayrıca, iki ya da daha fazla partinin bir araya gelerek çoğunluklu koalisyon hükûmeti kurmasını tanımlamak için de kullanılabilir. Böyle bir seçim koalisyonu örneği Avustralya'da yaşanmış, Liberal ve Ulusal Parti yıllarca sürecek koalisyonlar için seçim ittifakı yapmışlardır.

Bir diğer örnek Birleşik Krallık'taki 2010-2015 arasında süren Muhafazakâr ve Liberal Demokrat Parti'nin ittifakıdır. Muhafazakârlar 2010 seçimlerinde en çok sandalye kazanan parti olmuş ancak mutlak çoğunluğu sağlayamamıştır. Lakin Liberal Demokratlarla birlikte Avam Kamarası'nda mutlak çoğunluk sağlanabilmiştir. Bu II. Dünya Savaşı'ndan beri Birleşik Krallık'ta kurulan ilk gerçek koalisyon hükûmetidir.

Ayrıca bakınız değiştir