1950'lerin Azerbaycan filmleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu listede 1950'lerin Azerbaycan filmleri gösterilmiştir.

Azerbaycan Sinema
Tarihi

Azerbaycan filmleri listeleri
1898 - 1919 dönemi
1920 - 1929 dönemi
1930 - 1939 dönemi
1940 - 1949 dönemi
1950 - 1959 dönemi
1960 - 1969 dönemi
1970 - 1979 dönemi
1980 - 1989 dönemi
1990 - 1999 dönemi
2000 - 2009 dönemi
2010 - 2019 dönemi
Yılı bilinmeyenler

1950 değiştir

 1. Bakının işıqları (film, 1950) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 2. Əmanət kassası (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Əməyə eşq olsun (film, 1950) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 4. Gədəbəyin sərvəti (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Kolxoz tarlalarının qəhrəmanları (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Mingəçevir (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)
 7. Səhər nəğməsi (film, 1950) (Kısa metraj belgesel filmi)

1951 değiştir

 1. Azerbaycan sərhədçiləri (film, 1951) (Qısametrajlı Sənədli Film-Süjet)
 2. Azerbaycanın müalicə ocaqları (film, 1951) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Elmlə dostluq şəraitində (film, 1951) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Gənc Leninçilər (film, 1951) (Kısa metraj belgesel filmi)

1952 değiştir

 1. Budyonnı Bakıda (film, 1952) (Qısametrajlı Sənədli Film-Ordenli Azerbaycan)
 2. Əmək və sülh mahnıları (film, 1952) (Qısametrajlı Sənədli Süjet-Ordenli Azerbaycan)
 3. Güllər (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Kolxoz quş fermaları (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Torpaq və onun münbitliyi (film, 1952) (Kısa metraj belgesel filmi)

1953 değiştir

 1. Arazın sahillərində (film, 1953) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 2. Azerbaycan atları (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Bitki aləminin rəngarəngliyi (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Bruselyoz (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Dəmyə pambıq (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Faraş tərəvəz (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 7. Göbələk xəstəliyi (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)
 8. Quba bağlarında (film, 1953) (Kısa metraj belgesel filmi)

1954 değiştir

 1. Doğma xalqıma (film, 1954) (Tammetrajlı Musiqili Film)
 2. Həyata keçmiş arzular (film, 1954) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Mahnı bayramı (film, 1954) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Özünü qoru (film, 1954) (Belgesel filmi)

1955 değiştir

 1. Alagöz yaylağında (film, 1955) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. Behtiyar (Uzun metrajlı sinema filmi)
 3. Görüş (Uzun metrajlı sinema filmi)
 4. Qabaqcıl sovxozda (film, 1955) (Kısa metraj belgesel filmi)

1956 değiştir

 1. Keçmişin şahidləri (film, 1956) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. Qara daşlar (film, 1956) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 3. O Olmasın, Bu Olsun (Uzun metrajlı sinema filmi)
 4. Səadət yolu ilə (film, 1956) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 5. Şamdan bəy (film, 1956) (Televizyon tiyatro oyunu) (TV)

1957 değiştir

 1. Bəsləsən atlas olar tut yarpağından (film, 1957) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. Bir məhəllədən iki nəfər (film, 1957) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 3. Xalq hədiyyəsi (film, 1957) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Qızmar günəş altında (film, 1957) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 5. Mahnı belə yaranır (film, 1957) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 6. Səadət və əmək mahnıları (film, 1957) (Kısa metraj belgesel filmi)

1958 değiştir

 1. "Ağ qızıl" ustaları (film, 1958) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 2. "Kazbek" qutusu (film, 1958) (Kısa metrajlı sinema filmi)
 3. Kölgələr sürünür (film, 1958) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 4. Məhəmməd Füzuli (film, 1958) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Onun 150 yaşı var (film, 1958) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Onun böyük ürəyi (film, 1958) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 7. Ögery Ana (film, 1958) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 8. Təbiətin dostları (film, 1958) (Kısa metraj belgesel filmi)
 9. Uzaq sahillərdə (film, 1958) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 10. Yeni il gecəsində (film, 1958) (Kısa metrajlı sinema filmi)

1959 değiştir

 1. Bir qalanın sirri (film, 1959) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 2. Bizim kolxoz (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. "Bolqarıstan" kolxozu (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Dostluq dili (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi) (TV)
 5. Əsl dost (film, 1959) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 6. Mahnı qanadlarında (film, 1959) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 7. Nizami (film, 1959) (Kısa metraj belgesel filmi)
 8. Onu bağışlamaq olarmı? (film, 1959) (Uzun metrajlı sinema filmi)

Dış bağlantılar değiştir