1920'lerin Azerbaycan filmleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu listede 1920'lerin Azerbaycan filmleri gösterilmiştir. Bu filmlerin 1.sinin çekimleri 1920 yılında, sonuncusunun çekimleri ise 1929 yılında bitirilmiştir.

Azerbaycan Sinema
Tarihi

Azerbaycan filmleri listeleri
1898 - 1919 dönemi
1920 - 1929 dönemi
1930 - 1939 dönemi
1940 - 1949 dönemi
1950 - 1959 dönemi
1960 - 1969 dönemi
1970 - 1979 dönemi
1980 - 1989 dönemi
1990 - 1999 dönemi
2000 - 2009 dönemi
2010 - 2019 dönemi
Yılı bilinmeyenler

1920 değiştir

 1. 26 Bakı komissarı cənazələrinin dəfni (film, 1920) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. XI qırmızı ordu hissələrinin Bakıda paradı (I) (film, 1920) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. XI qırmızı ordu hissələrinin Bakıda paradı (II) (film, 1920) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. XI qırmızı ordu hissələrinin Bakıya gəlişi (film, 1920) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. XI qırmızı ordu komandirləri dağlıların qonağıdır (film, 1920) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Bakıda şərq xalqlarının I qurultayı (film, 1920) (Kısa metraj belgesel filmi)
 7. Pyotr Meydanında iməcilik (film, 1920) (Kısa metraj belgesel filmi)

1921 değiştir

 1. Sovyet Azerbaycanı'nın 1 yıldönümü (film, 1921) (Kısa metraj belgesel filmi)

1923 değiştir

 1. IX beynəlxalq gənclər gününün bayram edilməsi (film, 1923) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. Azerbaycanda çəyirtkə ilə mübarizə (film, 1923) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Azerbaycanda ipəkçilik sənayesi (film, 1923) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Azerbaycanda suvarmanın və pambıqçılığın bərpa edilməsi (film, 1923) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Dağıstanda "Oktyabr İnqilabı" kanalı (film, 1923) (Belgesel filmi)
 6. Hərbi dənizçilərin həyatı (film, 1923) (Belgesel filmi)
 7. M. İ. Kalininin Bakıya səfəri (film, 1923) (Kısa metraj belgesel filmi)
 8. Sovet Azerbaycanının III ildönümü (film, 1923) (Kısa metraj belgesel filmi)
 9. Suraxanı neft mədənlərində yanğın (film, 1923) (Belgesel filmi)

1924 değiştir

 1. Azerbaycana səyahət (film, 1924) (Belgesel filmi)
 2. Bakıda tramvay yolunun salınması və yolun açılışı (film, 1924) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Bayquş (film, 1924) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 4. Culfa-Bakı yolu (film, 1924) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Fəhlə məişəti (film, 1924) (Belgesel filmi)
 6. Xalq Torpaq Komissarlığı (film, 1924) (Belgesel filmi)
 7. Xəzər gəmiçiliyi (film, 1924) (Kısa metraj belgesel filmi)
 8. Qız qalası (film, 1924) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 9. Mədənçi-neftçi istirahətdə və müalicədə (film, 1924) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 10. Trotskinin Bakıya səfəri (film, 1924) (Belgesel filmi)

1925 değiştir

 1. 1 may 1925-ci il (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. 1925-ci ildə Bakı neftçilərinin istirahəti (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Almaniya fəhlə nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri (film, 1925) (Belgesel filmi)
 4. Atəşpərəstlər məbədi (film, 1925) (Belgesel filmi)
 5. Azerbaycan balığı (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Azerbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurasının V ildönümü (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 7. Azerbaycan Mədən Fəhlələri Həmkarlar İttifaqının IX Qurultayı (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 8. Bakı SSRİ-nin incisidir (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 9. Bakıda M. V. Frunze tərəfindən Qırmızı Ordu hissələrinin yoxlanılması (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 10. Bibiheybətdə qaz fontanı yanğını (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 11. Bismillah (film, 1925) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 12. Dördüncü Bakı Yarmarkası (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 13. Əvəz-əvəzə (film, 1925) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 14. Funtikovun mühakiməsi (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 15. İngiltərə Parlamenti nümayəndə heyəti Bakıda (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 16. Nəriman Nərimanovun dəfni (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 17. Rəhbərlərin Bakıya səfəri (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 18. Sergey Yeseninin Bakıya səfəri (film, 1925) (Belgesel filmi)
 19. Suraxanıda qaz fontanı (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)
 20. Şaxsey-vaxsey (film, 1925) (Kısa metraj belgesel filmi)

1926 değiştir

 1. Azerbaycanda kənd təsərrüfatı (film, 1926) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. Belçika fəhlə nümayəndə heyəti Bakıda (film, 1926) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Birinci Türkoloji Qurultay (film, 1926) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Həyat uğrunda mübarizə (film, 1926) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 5. Müxtəlif sahillərdə (film, 1926) (Uzun metrajlı sinema filmi)

1927 değiştir

 1. Azerbaycan Sovetlərinin V Qurultayı (film, 1927) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. B. S. Troyanovskinin qastrolları (film, 1927) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Balıqçılar (film, 1927) (Kısa metrajlı sinema filmi)
 4. Mədənçilər İttifaqının 20 illiyi (film, 1927) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Oktyabrın on illiyi (film, 1927) (Uzun metraj televizyon belgeseli)

1928 değiştir

 1. Azerbaycanda kinopavilyonun açılışı (film, 1928) (Kısa metraj belgesel filmi)
 2. Bakı Soveti (film, 1928) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Balıqçılıq sənayesi (film, 1928) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Bizim əsas yolumuz (film, 1928) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 5. Əleyhqazla müdafiə (film, 1928) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Gilan qızı (film, 1928) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 7. İpəkçilik (film, 1928) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 8. Küləklər şəhəri (film, 1928) (Uzun metraj televizyon belgeseli)
 9. Qırmızı Ordunun onilliyi (film, 1928) (Kısa metraj belgesel filmi)
 10. Maksim Qorki Bakıda (film, 1928) (Kısa metraj belgesel filmi)
 11. Pambıqçılıq (film, 1928) (Kısa metraj belgesel filmi)
 12. Tütünçülük (film, 1928) (Kısa metraj belgesel filmi)
 13. Üç dəniz ölkəsinin spartakiadası (film, 1928) (Kısa metraj belgesel filmi)
 14. Üzümçülük və şərabçılıq (film, 1928) (Kısa metraj belgesel filmi)

1929 değiştir

 1. Hacı Qara (film, 1929) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 2. Xiffət (film, 1929) (Kısa metraj belgesel filmi)
 3. Kommunist əməyi qalib gəlir (film, 1929) (Kısa metraj belgesel filmi)
 4. Mürsəlli daşqını (film, 1929) (Kısa metraj belgesel filmi)
 5. Neft fontanı (film, 1929) (Kısa metraj belgesel filmi)
 6. Sevil (1929 filmi) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 7. Vulkan üzərində ev (film, 1929) (Uzun metrajlı sinema filmi)
 8. Yaz səpini (film, 1929) (Kısa metraj belgesel filmi)

Dış bağlantılar değiştir