Şükri-i Bitlisi

Şükri-i Bitlisi 16. yüzyılda yaşamış tarihçi, şair, ilmiye sınıfı mensubu.

Bitlisli olan Şükrî, I. Selim'in tahta çıkmasıyla İstanbul'a gelmiş ve ona bir kaside sunmuş bunun sonucunda Yavuz'un özel meclisine girmiştir. Bu kasideden dolayı padişah tarafından Diyarbakır taraflarında belli bir toprak parçasıyla ödüllendirilmiştir. Dulkadiroğlu Beyliği'nin ele geçirilmesinden sonra beyliğe tayin edilen Şehsüvaroğlu Ali Bey'in hizmetine girmiş ve kendisine hocalık yapmıştır. Ayrıca kadılık, müftülük ve müderrislik gibi resmi vazifeler yapmıştır.

Şükri-i Bitlisi, I. Selim ile İran, I. Süleyman ile de Belgrad ve Rodos seferlerine katılmıştır. Şairin ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. En iyi bilinen eseri Selimname'dir. Ayrıca yine 16. yüzyılda yaşamış olan Gelibolulu Mustafa Ali; Şükr-i Bitlisi'nin Selimnâme adlı eserinin beğenilmesi üzerine kendisinden bir de Süleymannâme yazmasının istenmişse de şairin eseri tamamlayamadan vefat ettiğini belirtir.

KaynakçaDüzenle

  • Dr. Yıldıray Özbek. Şükrî-i Bitlisî Selimnâmesi Minyatürleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:17, Yıl:2004/2 (151-193 s.) Tam metin
  • biyografi.net