Şehsüvaroğlu Ali Bey

Türk hanı

Şehsüvaroğlu Ali Bey veya Dulkadiroğlu Ali Bey (?-1522), Dulkadiroğulları Beyi Şehsüvar Bey'in oğludur.[1]

Tacü't Tevarih'e ait, Celali isyanını tasvir eden bir minyatürde Dulkadiroğlu Ali Bey.

Osmanlıların yardımıyla Dulkadir Beyi olan ancak daha sonra Memlüklere karşı aldığı mağlubiyet üzerine Kahire'ye götürülüp idam edilen Şehsüvar Bey'in oğludur. Babasının durumu üzerine Osmanlı'ya sığındı ve devlet hizmetine girdi. Çaldıran Muharebesi, Ridaniye Savaşı, Kemah kalesinin fethi gibi birçok savaşın kazanılmasında rol oynadı. Bunun sonucunda yararlı hizmetlerinden ötürü Çaldıran Savaşı'nı takiben Kayseri ve Bozok sancaklarının ikisi de ona verildi.[2]

1519 yılında eski Dulkadir toprakları olan Bozok'ta ortaya çıkan Osmanlı'ya karşı yapılan Celâli isyanını da bastırdı. Ancak kendini bağımsız bir devlet olarak görmeye başlaması sonucunda Tokat'a çağrılarak, Artukova'da (Artova) oğulları ile birlikte 1522'de öldürüldü.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Enver Cengizoğlu, "Zülqədər eli", Bakü 2011, s. 156. (Azerice)
  2. ^ Refet Yinanç, "Dulkadıroğulları", TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ankara 1994, c. IX, s. 553-557.
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Alaüddevle Bozkurt Bey
Dulkadiroğulları Beyi
(Osmanlı'ya Bağlı)

1515-1522
Sonra gelen:
Sonra gelen yoktur.