Şûrâ-yı Devlet reisleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Şûrâ-yı Devlet reisleri listesi Osmanlı Devleti'nde günümüzde Danıştay'a karşı gelen Şûrâ-yı Devlet kurumuna başkanlık eden devlet adamlarının listesidir:

Reis Görev Başlangıcı Görev Bitişi
1 Mithat Paşa 6 Mart 1868 27 Şubat 1869
2 Yusuf Kâmil Paşa 27 Şubat 1869 21 Ekim 1871
3 Mehmed Namık Paşa 21 Ekim 1871 4 Ağustos 1872
4 Yusuf Kâmil Paşa 4 Ağustos 1872 21 Ağustos 1875
5 Mahmud Nedim Paşa 21 Ağustos 1875 26 Ağustos 1875
6 Server Paşa 26 Ağustos 1875 12 Şubat 1876
7 Mehmed Namık Paşa 12 Şubat 1876 31 Mart 1876
8 Yusuf Kâmil Paşa 31 Mart 1876 5 Haziran 1876
9 Mithat Paşa 5 Haziran 1876 21 Aralık 1876
10 İbrahim Ethem Paşa 26 Aralık 1876 5 Şubat 1877
11 Cenanizade Mehmed Kadri Paşa 5 Şubat 1877 4 Şubat 1878
12 Mehmed Esad Safvet Paşa 4 Şubat 1878 19 Şubat 1878
13 Asım Mehmed Paşa 19 Şubat 1878 18 Nisan 1878
14 Zülüflü Ali Paşa 18 Nisan 1878 19 Ekim 1879
15 Ahmet Arifi Paşa 19 Ekim 1879 12 Eylül 1880
16 Server Paşa 12 Eylül 1880 8 Mayıs 1882
17 Mehmed Akif Paşa 8 Mayıs 1882 30 Kasım 1882
18 Ahmet Arifi Paşa 30 Kasım 1882 2 Aralık 1882
19 Mehmed Akif Paşa 2 Aralık 1882 25 Eylül 1885
20 Ahmet Arifi Paşa[1] 25 Eylül 1885 7 Kasım 1895
21 Kürt Said Paşa 7 Kasım 1895 29 Ekim 1907
22 Hasan Fehmi Paşa 29 Ekim 1907 2 Ağustos 1908
23 Turhan Paşa 2 Ağustos 1908 7 Ağustos 1908
24 Mehmed Tevfik Bey[2] 7 Ağustos 1908 28 Kasım 1908
25 Hasan Fehmi Paşa 28 Kasım 1908 13 Nisan 1909
26 Mustafa Zihni Paşa[3] 14 Nisan 1909 15 Nisan 1909
27 Köse Mehmed Raif Paşa 15 Nisan 1909 20 Ağustos 1909
28 Necmeddin Molla Efendi[4] 20 Ağustos 1909 5 Ekim 1911
29 Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi 4 Ekim 1911 31 Ekim 1911
30 Mehmed Memduh Bey 31 Ekim 1911 23 Ocak 1912
31 Sait Halim Paşa 23 Ocak 1912 23 Temmuz 1912
32 Kâmil Paşa[5] 23 Temmuz 1912 28 Ocak 1913
33 Sait Halim Paşa 25 Ocak 1913 28 Ocak 1913
34 Sait Paşa 31 Ocak 1913 12 Haziran 1913
35 Halil Bey[6] 18 Haziran 1913 3 Mayıs 1916
36 Pirizade İbrahim Hayrullah Bey 3 Mayıs 1916 22 Ocak 1917
37 Halil Bey[7] 24 Ocak 1917 14 Ekim 1918
38 Reşid Akif Paşa 14 Ekim 1918 11 Kasım 1918
39 Mehmed Şerif Paşa[8] 11 Kasım 1918 4 Mart 1919
40 Seyit Abdülkadir Efendi 4 Mart 1919 19 Mayıs 1919
41 Rıza Tevfik Bey[9] 24 Mayıs 1919 15 Ağustos 1919
42 Rauf Paşa 11 Ağustos 1919 2 Ekim 1919
43 Abdurrahman Şeref 2 Ekim 1919 8 Mart 1920
44 Üryanizade Cemil Molla[10] 11 Mart 1920 15 Haziran 1920
45 İbrahim Edhem Bey 15 Haziran 1920 31 Temmuz 1920
46 Rıza Tevfik Bey 31 Temmuz 1920 21 Ekim 1920
47 Mustafa Arif Bey 21 Ekim 1920 19 Ağustos 1921
48 Mehmed Tevfik Bey 19 Ağustos 1921 4 Kasım 1922

Dipnotlar değiştir

  1. ^ 4 Eylül 1891 tarihine kadar vekil.
  2. ^ Sadaret Müsteşarı olarak.
  3. ^ Nafia Nazırı olarak.
  4. ^ 1 Ekim 1911 tarihine kadar Adliye Nazırı olarak vekil.
  5. ^ 31 Ekim 1912 tarihine kadar vekil.
  6. ^ 27 Mayıs 1914 tarihine kadar vekil.
  7. ^ 4 Şubat 1918 tarihine kadar vekil.
  8. ^ 24 Şubat 1919 tarihine kadar vekil
  9. ^ 21 Temmuz 1919 tarihine kadar vekil.
  10. ^ 5 Nisan 1920 tarihine kadar vekil.

Kaynakça değiştir