İbrahim Ethem Dirvana

İbrahim Ethem Dirvana ya da İbrahim Ethem Mesut Bey (d. 1864 - ö. 29 Nisan 1959), filozof, yazar ve Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yüksek kademelerde görev yapmış bir devlet adamıdır.

İbrahim Ethem Bey 1864 yılında İstanbul'da doğdu.[1] Gülhane Askeri Rüşdiyesi ve Mekteb-i Mülkiye'yi bitirdikten[2] sonra Paris'e gitti ve Sorbonne Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Paris'te bulunduğu sırada Fransız filozofu René Descartes'ın Discours de la méthode (Metot Üzerine Konuşma) adında eserini Hüsn-i İdare-i Akl ve Taharr-i Hakikate Dair Usul Hakkında Nutuk adları altında 1895 yılında Türkçeye çevirdi.[3] Bu kitap 2005 yılında tekrar latin alfabesiyle yayınlanmıştır.[4]

İbrahim Ethem Bey Aralık 1908 - Mayıs 1910 tarihleri arasında Beyrut Valiliği yaptı.[5] Ayrıca mütareke yıllarında (1918 yılındaki Mondros Ateşkes Antlaşması'yla 1923 yılındaki Cumhuriyet'in İlanı arasındaki dönem) 2 ay kadar bir süreyle Posta ve Telgraf Nazırlığı, 1,5 ay kadar bir süreyle de Şura-yı Devlet (günümüzdeki Danıştay) başkanlığı yaptı (15 Haziran 1920 - 31 Temmuz 1920).

İbrahim Ethem Dirvana 29 Nisan 1959 tarihinde 95 yaşındayken İstanbul'da öldü ve Küçüksu Mezarlığı'nda defnedildi.[6]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Yeni onbinlerin gölgesinde bir sancak: İzmir (30 Ekim 1918 - 15 Mayıs 1919), Engin Berber, 1999.
  2. ^ "1868'den 1922'ye Şura-yı Devlet Reisleri, Fethi Gedikli". 20 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2010. 
  3. ^ "İlk Descartes Mütercimi İbrahim Edhem Bey'in Eserleri". 24 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2015. 
  4. ^ Usul Hakkında Nutuk, Metot Üzerine Konuşma, Rene Descartes, Çizgi Kitabevi Yayınları, Çeviren: İbrahim Edhem Mesut (Dirvana), ISBN 975-8867-67-9 Aralık 2005
  5. ^ "Lebanon, World Statesmen". 12 Şubat 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2010. 
  6. ^ "1 Mayıs 1959 Milliyet Gazetesi Vefat İlanı". 11 Temmuz 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2010.