Reşid Akif Paşa

Reşid Akif Paşa ya da Mustafa Salih (1863-1920) Osmanlı Devleti'nin son döneminde yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş devlet adamı.

Akif Bey

1863 yılında Yanya'da doğan Reşid Akif Paşa Şura-yı Devlet reisi Mehmed Akif Paşa'nın oğludur.[1][2] Mekteb-i Sultani'de okudu. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.

Devlet hizmetine 1883 yılında Amedî Kalemi yani Reis-ül Küttab'ın özel kalem memuru olarak başladı. 1902 yılında II. Abdülhamit tarafından Sivas Valiliği görevine getirildi.[3][4][5] Sivas Sanayi mektebini ve Soğuk Çermik kaplıcasını yaptırdı.[6] Kendisi de şair olan Reşid Akif Paşa ayrıca Sivas'ta konağını şairlere açmasıyla hatırlanmaktadır.[7][8] 1908 yılına kadar bu görevde kalan Reşit Akif Paşa İttihad ve Terakki Partisi'ne karşı olduğu bilinmesine rağmen II. Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'a çağrılarak 6-25 Ağustos 1908 tarihleri arasında kısa bir süre Kamil Paşa hükûmetinde Dahiliye nazırı olarak görev yaptı.[9] Daha sonra 1909 yılının Kasım ayında Meclis-i Ayan üyesi oldu. I. Dünya Savaşı'nın biterek Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı Mütareke yıllarında 14 Ekim 1918 tarihinde Ahmet İzzet Paşa hükûmetinde Şura-yı Devlet reisliğini görevine getirildi. Bu görevde 1 aydan az bir süre kalan Reşid Akif Paşa 11 Kasım 1918 tarihinde görevden alındı. 1920 yılında da öldü.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ "Reşid Akif Paşa'nın özgeçmişi". 27 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2011. 
  2. ^ Reşit paşanın hatıraları, Muallim A. Halit Kitabevi, İstanbul, 1900
  3. ^ Eski Sivas Valilerinden Reşid Akif Paşa, Vehbi Cem Aşkun, Yayla Dergisi, Sayı: 34-35, sayfa: 7, 1945
  4. ^ Reşid Akif Paşa, Hayatı ve Eserleri,Vehbi Cem Aşkun, Kızılırmak Gazetesi, Sayı:499, sayfa:2, 21 Aralık 1945.
  5. ^ Sivas'ın Ünlü Valilerinden Reşit Akif Paşa, Müjgan Üçer, Sivas Dergisi, Sayı:4, sayfa: 16, Sivas, 1989.
  6. ^ "Tarihi Türk Evleri Derneği Haftası- Sonuç Bildirgesi, Sivas-Divriği, 10-14 Mayıs 2000". 25 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2011. 
  7. ^ "Salnâmelere Umûmî bir Nazar ve Sivas Salnâmeleri, Nazım Hikmet Polat, Altıncı Şehir, 2. Sayı, Nisan 2009". 17 Şubat 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2011. 
  8. ^ Şair ve Nüktedan Vali Reşat Akif Paşa, Haluk Çağdaş, Tarih ve Toplum Aylık Ansiklopedik Dergi, Sayı: 159, sayfa: 35-39, İstanbul, Mart 1997.
  9. ^ Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999.