İntegral tablosu

Vikimedya liste maddesi

İntegral, Matematikteki temel işlemlerden biridir. Bu maddede yaygın integrallerin hesaplanışını bulacaksınız.

C harfi burada integral sabiti olarak kullanılmıştır.

Genel Fonksiyonların İntegralleri için KurallarDüzenle

 
 
 

Basit Fonksiyonların İntegralleriDüzenle

Rasyonel FonksiyonlarDüzenle

 
 
 
 

İrrasyonel FonksiyonlarDüzenle

 
 
 

Logaritmik FonksiyonlarDüzenle

 
 

Üstel FonksiyonlarDüzenle

 
 

Trigonometrik FonksiyonlarDüzenle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapalı formda integrali alınamayan belirli integrallerDüzenle

Bazı fonksiyonların kapalı formda ters türevleri [integralleri] alınamazlar. Buna karşın, belirli integral şeklinde bazı fonksiyonların integral değerleri hesaplanabilir. Bunlardan en çok bilinen ve kullanılanlar şunlardır:

  (ayrıca bakınız Gama fonksiyonu)
  (Gauss integrali)
  (ayrıca bakınız Bernoulli sayısı)
 
 
  (   Gama fonksiyonu'dur)
 
  (   olduğunda ,Bessel fonksiyonu'nun birinci çeşidi olarak düzenlenebilir.)
 

--

 
  • Not: Daha çok ve ayrıntılı integraller için İngilizce sayfadaki more integrals about ... linklerine tıklanabilir.

İleri okumalarDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

İntegral tablolarıDüzenle

TürevlerDüzenle

Çevrimiçi servislerDüzenle

Açık kaynak yazılımlarDüzenle