İntegral tablosu

Vikimedya liste maddesi

İntegral, Matematikteki temel işlemlerden biridir. Aşağıdaki tabloda en çok bilinen integrallerin hesaplanışını bulacaksınız.

C harfi integral sabiti'ni belirtmek için kullanılmıştır.

Aşağıdaki formüller i niteliğindedir.

Genel Fonksiyonların İntegralleri için KurallarDüzenle

 
 
 

Basit Fonksiyonların İntegralleriDüzenle

Rasyonel FonksiyonlarDüzenle

 
 
 
 

İrrasyonel FonksiyonlarDüzenle

 
 
 

Logaritmik FonksiyonlarDüzenle

 
 

Üstel FonksiyonlarDüzenle

 
 

Trigonometrik FonksiyonlarDüzenle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapalı formda integrali alınamayan belirli integrallerDüzenle

Bazı fonksiyonların kapalı formda ters türevleri [integralleri] alınamazlar. Buna karşın, belirli integral şeklinde bazı fonksiyonların integral değerleri hesaplanabilir. Bunlardan en çok bilinen ve kullanılanlar şunlardır:

  (ayrıca bakınız Gama fonksiyonu)
  (Gauss integrali)
  (ayrıca bakınız Bernoulli sayısı)
 
 
  (   Gama fonksiyonu'dur)
 
  (   olduğunda ,Bessel fonksiyonu'nun birinci çeşidi olarak düzenlenebilir.)
 

--

 
  • Not: Daha çok ve ayrıntılı integraller için İngilizce sayfadaki more integrals about ... linklerine tıklanabilir.

İleri okumalarDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

İntegral tablolarıDüzenle

TürevlerDüzenle

Çevrimiçi servislerDüzenle

Açık kaynak yazılımlarDüzenle