Üçüncü Koalisyon


Üçüncü Koalisyon veya Üçüncü Koalisyon Savaşı, 1803-1806 yılları arasında, Büyük Britanya - Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu (Prusya ve Avusturya) - Rus İmparatorluğu Koalisyonu ile Fransa Cumhuriyeti (1804'ten sonra Fransa İmparatorluğu) arasında gerçekleşmiş muharebeler dizisidir. Bu koalisyon savaşında, Napolyon'un asıl amacı, Büyük Britanya'nı işgal edip, savaşı kökten bitirmekti. Trafalgar Muharebesi'nde yenilmesi üzerine, bu planı suya düştü. Bunun yerine, Rusya hariç tüm Kıta Avrupası'nı işgal etmeye başladı (Kıta Ablukası).

Üçüncü Koalisyon
Napolyon Savaşları

Austerlitz Muharebesi, 1805.
Tarih1803 - 1806
Bölge
Sonuç

Fransız zaferi, Pressburg Barışı

Taraflar

Fransa Fransa Cumhuriyeti (1804'e kadar)
Fransa Fransa İmparatorluğu (1804'ten sonra)

Bavyera Elektörlüğü
Württemberg Prensliği
İspanyol İmparatorluğu
Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu
Birleşik Krallık Büyük Britanya
Rusya Rus İmparatorluğu
Napoli Krallığı
Portekiz Krallığı
Sicilya Krallığı
İsveç İsveç Krallığı
Komutanlar ve liderler
Fransa Napolyon Bonapart
Fransa Joachim Murat
Fransa André Masséna
Fransa Pierre-Charles Villeneuve
II. Franz
Karl Mack von Leiberich
Arşidük Karl
Rusya I. Aleksandır
Rusya Mihail Kutuzov
Birleşik Krallık Horatio Nelson
I. Ferdinand

İngiltere, Amiens Barışı'nın bozulmasının ardından zaten Fransa ile savaş halindeydi ve Pressburg Barışı'ndan sonra Fransa ile hala savaş halinde olan tek ülke olarak kaldı. 1803'ten 1805'e kadar Britanya sürekli bir Fransız işgali tehdidi altındaydı. Ancak Kraliyet Donanması, denizlerde hakimiyeti sağladı ve Ekim 1805'teki Trafalgar Muharebesi'nde bir Fransız-İspanyol filosunu kesin bir şekilde yok etti.

Üçüncü Koalisyon, Napolyon'un İtalya ve Almanya'daki eylemlerinin Avusturya ve Rusya'yı Fransa'ya karşı İngiltere'ye katılmaya teşvik etmesiyle 1804-05'te tam meyvelerini verdi. Savaş kıtada belirlenecekti ve hızlı Fransız zaferini mühürleyen büyük kara operasyonları, Grande Armée'nin Ağustos sonundan 1805 Ekim ortasına kadar süren tüm Avusturya ordusunu ele geçiren büyük bir manevra olan Ulm Seferini içeriyordu. Aralık ayının başlarında Austerlitz Muharebesi'nde Rusya'nın I. Aleksandr komutasındaki birleşik Avusturya-Rusya kuvvetine karşı Fransa'nın kesin zaferi kazanıldı. Austerlitz, Üçüncü Koalisyon'u etkili bir şekilde sona erdirdi, ancak daha sonra Napoli'ye karşı küçük bir yan harekât düzenlendi ve bu da Campo Tenese Muharebesi'nde Fransızların kesin zaferiyle sonuçlandı.

26 Aralık 1805'te Avusturya ve Fransa, Avusturya'yı hem savaştan hem de Koalisyondan çıkaran Pressburg Barışı'nı imzaladı ve iki güç arasındaki daha önceki Campo Formio ve Lunéville anlaşmalarını güçlendirdi. Antlaşma, Avusturya'nın İtalya'daki topraklarının Fransa'ya ve Almanya'daki Napolyon'un Alman müttefiklerine devredilmesini onayladı, mağlup Habsburglara 40 milyon frank tazminat koydu ve mağlup Rus birliklerinin silah ve teçhizatlarıyla düşman topraklarından geçip ülkelerine dönmelerine izin verdi. Austerlitz'deki zafer, Napolyon'u, 63.000 kişilk bir ordu kurmaya söz veren Alman yandaş devletlerinden oluşan bir grup olan Ren Konfederasyonu'nu kurmaya da sevk etti. Bu olayların doğrudan bir sonucu olarak, 1806'da II. Franz'ın imparatorluk tahtından çekilmesi ve Avusturya İmparatoru I. Franz olmasıyla Kutsal Roma İmparatorluğu sona erdi. Ancak bu başarılar kıtada kalıcı bir barışı tesis etmedi. Austerlitz ne Rusya'yı ne de filosu Sicilya'yı Fransız işgalinden koruyan Britanya'yı savaşı durdurmaya ikna etmişti. Bu arada, Prusya'nın Orta Avrupa'da artan Fransız etkisine ilişkin endişeleri 1806'da Dördüncü Koalisyon Savaşı'nı ateşledi.