Osman bin Ebi'l As

(Ûthman bin Ebî’l-ʿAs sayfasından yönlendirildi)

Osman bin Ebi'l As (Arapçaعثمان بن أبوالعاص), İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi.


Osman bin Ebi'l As
Ölüm671
Dinİslam
Ebeveyn(ler)Ebi'l As bin Ümeyye (baba)
Fatıma bint Abdullah (anne)
Akraba(lar)Ümeyye bin Abdüşems (dede)Kardeşler
Hakem bin Ebi'l As
Affan bin Ebi'l As

Merkezleri Ta'if şehrinde yer alan İslâmiyet düşmanı Benî Sakif kabile reisleri tarafından 631 ya da 632 yılında Ta'if kentinin temsilciliğini yapmak üzere kurulan heyetin başkanlığına getirilmiştir.

Emevîler Hanedânlığı'na adını veren meşhur Ûmeyye ibn-i ʿAbd Şems'in torunudur. Ebi'l As bin Ümeyye'ın oğlu olan Osman bin Ebi'l As aynı zamanda Osman bin Affan'nın babası Affân bin Ebî’l-ʿAs ile sonradan dördüncü Emevî Hâlifesi olan I. Mervan'ın babası Hakem bin Ebî’l-ʿAs gibi Emevîler'in tarihinde pek meşhur olan iki de erkek kardeşe sahipti.

Üçüncü Hâlife-i Râşîdîn Osman ile Dördüncü Emevî Hâlifesi I. Mervan'ın amcasıdır

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ûmeyye ibn ʿAbd Şems
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʿAbd el-Muttalib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harb
 
 
 
Ebi'l As bin Ümeyye
 
 
 
ʿÂmine
 
ʿAbd Allâh
 
Ebu Talib
 
Hamza
 
Abbas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebu Sufyan bin Harb
 
Hakem bin Ebî’l-ʿAs
 
 
Affân bin Ebî’l-ʿAs
 
Muhammed
 
Hatice bint Hüveylid
 
Ali el-Mûrtezâ
 
Havlet bint Câ'fer
 
ʿAbd Allâh bin `Abbâs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muâviye
 
I. Mervan
 
 
Osman
 
Rukiye
 
Fatıma Zehra
 
 
 
 
 
 
Muhammed bin el-Hânifîyye
 
ʿAli bin ʿAbd Allâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emevî Hâlifeliği
 
 
 
Ûthman bin Ebî’l-ʿAs
 
 
 
 
 
 
 
Hasan el-Mûctebâ
 
Hüseyin (Kerbelâ)
 
El-Muhtâr ibn el-Sâkafî
(Ebû‘Emre`Keysân’îyye)
 
Muhammed "el-İmâm"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kızkardeşi

değiştir

Kızkardeşi olan Safiye bint Ebî el-ʿAs ise, Ebû Sûfyân'nın karısı ve Osman bin Affan'ın halası idi. Ayrıca Safiye bint Ebî el-ʿAs, İslâm Peygamberi Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn ʿAbd Allâh ibn ʿAbd’ûl-Muttâlib'in daha sonra karısı olan Ramlah bint Ebî Sûfyân'nın da annesi idi.

Ayrıca bakınız

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir