Safiye bint Ebi'l As

(Safiye bint Ebî el-ʿAs sayfasından yönlendirildi)

Safiye bint Ebî el-ʿAs, Emevîler Hanedanlığı'nın isim babası olan Ûmeyye ibn-i ʿAbd Şems'in torunu, Ebî el-ʿAs ibn-i Ûmeyye'nin kızı ve Osman bin Affan'ın halasıdır.

Ailesi değiştir

Ebû Sûfyân'nın eşlerinden birisidir. Aynı zamanda da onun kuzeni olur. En az iki tane kız çocuğu doğurmuştur. Bunlardan birisi daha sonra Müslüman olarak İslâm Peygamberi Muhammed ile evlenen Ramlah bint Ebî Sûfyân, diğeri ise Umeyna[1] ismindeki kızıdır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Ibn Saad, Tabaqat vol. 8. Translated by Bewley, A. (1995). The Women of Madina, p. 169. London: Ta-Ha Publishers.