Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu - Diğer diller