Çin hanedanları listesi

Çin hanedanlıkları, Çin hükümdarları ve hanedanlarının hüküm dönemleridir. Çin tarihi genel olarak hanedanlıklara ayrılır.

Çin tarihi boyunca çeşitli hanedanlar ve devletler

HanedanlıklarDüzenle

Hanedan Hüküm süresi
Xia Hanedanı (夏) yaklaşık MÖ 2100 – 1600
Shang Hanedanı (商) yaklaşık MÖ 1766 – 1066
Zhou Hanedanı (周) Batı Zhou (西周) MÖ 1066 – 771
Doğu Zhou (東周) MÖ 770 – 256
İlkbahar ve Sonbahar (春秋) MÖ 770 – 476
Savaşan Devletler Çağı (戰國) MÖ 475 – 221
Qin Hanedanı (秦) MÖ 221 – 206
Han Hanedanı (漢) Batı Han (西漢) MÖ 206 – MS 24
Doğu Han (東漢) 25 – 220
Üç İmparatorluk (三國) Wei (魏) 220 – 265
Shu Han (蜀漢) 221 – 263
Wu (吳) 222 – 280
Jin Hanedanı (晉)
Batı Jin Hanedanı (西晉) 265 – 316
Doğu Jin Hanedanı (東晉) 317 – 420
Güney Kuzey Hanedanları (南北朝) Güney Hanedanları (南朝) Song (宋) 420 – 479
Qi (齊) 479 – 502
Liang (梁) 502 – 557
Chen (陳) 557 – 589
Kuzey Hanedanları (北朝) Kuzey Wei (北魏) 386 – 534
Doğu Wei (東魏) 534 – 550
Kuzey Qi (北齊) 550 – 577
Batı Wei (西魏) 535 – 556
Kuzey Zhou (北周) 557 – 581
Sui Hanedanı (隋) 581 – 618
Tang Hanedanı (唐) 618 – 907
Beş Hanedan On Krallık (五代) Hou Liang (后梁) 907 – 923
Hou Tang (后唐) 923 – 936
Hou Jin (后晉) 936 – 946
Hou Han (后漢) 947 – 950
Hou Zhou (后周) 951 – 960
Song Hanedanı (宋) Kuzey Song (北宋) 960 – 1127
Güney Song (南宋) 1127 – 1279
Liao Hanedanı (遼) 916 – 1125
Jin Hanedanı (金) 1115 – 1234
Yuan Hanedanı (元) 1271 – 1368
Ming Hanedanı (明) 1368 – 1644
Qing Hanedanı (清) 1644 – 1911
Çin hanedanlıkları zaman çizelgesi

Dış bağlantılarDüzenle