Çayırhan Termik Santrali

Çayırhan Termik Santrali, yıllık 5 milyar kilovat saat üretim gerçekleştirerek Türkiye'de kömür yakan bir termik santraldir. Santralin işletme hakkı EÜAŞ tarafından Park Termik Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne devredilmiştir. Çayırhan Termik Santrali Nallıhan ilçe sınırları içinde kalmakla birlikte Beypazarı'na 23 km uzaklıktadır. Çayırhan Termik Santrali'nin 14 Kasım 1976'da temeli atılmıştır. 1978 yılında inşatı tamamlanan Çayırhan Termik Santrali zaman içerisinde çeşitli genişletmeler ve ek binalar ile bugünkü halini almıştır.

  • Çayırhan Termik Santralı'nın tevsi ünitelerinde, bölgedeki kömür rezervleri değerlendirilerek Türkiye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır.
  • Her biri 150 MW gücündeki iki ünitenin yanına kurulan 160 MW gücündeki iki tevsi ünitesiyle birlikte toplam dört üniteden oluşmaktadır.
  • Çayırhan Termik Santralı yeni Tevsi Ünitelerinin (2x160 MW) yapımı için 16 Aralık 1994 tarihinde Austrian Energy and Envitonment (Avusturya), Mitsubishi Corporation (Japonya), Siemens (Almanya), GÜRİŞ (Türkiye), Bischoof (Almanya), Caillard (Fransa) ve SEMKO (Türkiye) firmalarından oluşan konsorsiyum ile sözleşme imzalandı ve işe fiilen 30 Mart 1995 tarihinde başlandı. Anahtar teslim bazında yüzde 100 kredili olarak gerçekleştirilen projenin bedeli, teklif alma tarihindeki kurlarla 504 milyon dolardı.
  • Konvansiyonel yakma teknolojisinin kullanıldığı santralda linyitin yanması sonucu ortaya çıkan kükürt dioksit gazı, dünyadaki benzer tesislerde en yaygın kullanıma sahip ıslak kireç taşı projesi ile asgari yüzde 95 verimde tutularak Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'ndeki sınır değerlerin altına düşmekte.
  • Yapımında 1500 kişinin çalıştığı Tevsi Üniteleri'nin işletmesi 400 personel tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • 2000 yılına kadar devlet tarafından işletilen termik santral şu anda Ciner grubu şirketlerinden Park Termik Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş tarafından işletilmektedir.
  • Türkiye'de özel sektöre devredilen ilk termik elektrik santralidir.
  • Kurulusundan itibaren her yıl veya 2 yılda bir revizyon bakımı argon ustaları tarafından maliyeti yüksek bir bakıma sokulmaktadır.bu bakım ihalelerle verilmektedir.ancak 1 ayda sadece 2 ünitenin bakımı yapılmaktadır.çünkü 4 ünite oldugu için arada santralin veriminin düşmemesi için 1 veya 2 aylık süre zarfı bakım durdurulur ve bu süreden sonra geriye kalan 2 üniteninde bakımı yapılmaktadır.
  • Nallıhana 37 km, Ankara'ya ise 120 km uzaktadır.
Çayırhan Termik Santrali
Harita