Âl-i İmrân Suresi

Al-i İmran (Arapça: سورة آل عمران), Kur'an'ın 3. suresidir.[1] Sure 200 ayetten oluşur.[2]

Âl-i İmrân Suresi
سورة آل عمران
Sınıfı Medeni
İsmin anlamı İmran ailesi
Sayısal bilgiler
Sure numarası 3
Âyet sayısı 200
Kelime sayısı 3503
Harf sayısı 14605

Medine'de indirildiğine inanılan sure 33. ayetinde geçen İmran ailesi anlamına gelen “Âl-i İmrân” tamlamasından gelmektedir.[3] İmran ailesi, Kur'an'a göre Meryem'in babası olup peygamberlik ve hikmet (bilgelik) ocaklarından olan bir ailedir.

İmran'ın kimliğiDüzenle

İmran (Amram) dinler tarihinde aynı zamanda kardeşler olan Miryam, Musa ve Harun peygamberlerin babası olarak geçmektedir. Kur'anda ise bu isim Meryem ile bağlantılı olarak anılır.

Al-i İmran ve Meryem sureleri birlikte ele alındığında Kur'an Meryem'in annesinden bahsetmemekte, babasından İmran ve erkek kardeşinden Harun olarak bahsetmektedir. Hristiyan kaynaklarına göre ise Meryem'in babası Joachim, annesi ise Hanna'dır.

Hristiyan kaynakları, Eski Ahit'te geçen "Harun'un kızkardeşi Meryem" hitabı sebebiyle[4] Muhammed'in İsa'nın annesi Meryem ile Musa ve Harun'un kız kardeşleri olan İmran kızı Meryem'i birbiriyle karıştırmış olduğu tezini ileri sürerler.

Surenin konularıDüzenle

Bu surenin hâkim konusu bu ailenin temsil ettiği peygamberlik, İsa, Meryem ve Hristiyanlık'tır. Tevrat, İncil ve Kur’an’ın aynı ilahî kaynaktan geldiği, bu kitapların müteşabih (benzetmeli) ayetler de ihtiva ettiği, fakat bunların din esaslarına zarar vermeyecek tarzda tefsir edilmesi gerektiği vurgulanır.

61. ayeti Mübahele Ayeti ismiyle meşhur olmuştur. Bu ayete göre Hristiyanlar Muhammed'in geleceğini haber veren bazı incil ayetlerini görmezden gelerek Muhammed'in peygamberliğini inkar etmişlerdir. Ayetlerde nübüvvetin esasının tevhid (birlik) olduğu, bu esas üzere dinlerin şirk (ortak koşma) unsurlarından temizlenmesi gerektiği bildirilir. Ehl-i kitap diyaloga ve hakka davet edilir. Daha sonra cihattan ve Uhud gazasından bahsedilir, bunlardan hareketle bazı ilkeler gösterilir.

KaynakçaDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Enfal Suresi
  Âl-i İmrân Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
Ahzab Suresi
Mushaf sırasına göre sureler

Dış bağlantılarDüzenle

Al-i İmran suresi meali