Yeni Mısır dili

Mısırcanın Yeni Krallık döneminde egemen olan gelişim evrelerinden biri

Yeni Mısır dili ya da Yeni Mısırca, Mısırca'nın Yeni Krallık döneminde egemen olan gelişim evrelerinden biridir. Tipik yeni Mısırca özellikleri taşıyan formlar 17. Hanedana ait metinlerde rastlanmaktadır. Tamamıyla Yeni Mısırca kullanılarak yazılmış metinler Amarna dönemine gelmeden önceye tarihlenmektedir. Milattan önce 7. yüzyılda artık kullanılmayan bir dil haline gelen Yeni Mısırca, yerini yine Mısırca'nın bir başka formu olan Demotik'e bıraktı.