Yehova'nın Şahitleri

bir Hristiyan mezhebi veya hareketi
Yehova’nın Şahitleri’nin merkez bürosu, New York, ABD

Yehova’nın Şahitleri, Üçlü Birlik karşıtı inançları dolayısıyla ana akım Hristiyanlıktan ayrılan bir Hristiyan mezhebi. Bu mezhebin mensupları, Tanrı’ya hitaben, Kutsal Kitap’ta Tetragrammaton hâliyle yaklaşık 7.000 kez geçen “Yehova” isminin kullanılması gerektiğine inanmaktadırlar.[1][2][3][4] Dünya çapında 8,7 milyona yakın inananı olan dinî bir topluluk olup dünyada 240 ülke ve bölgede faaliyetlerini sürdürmektedirler.[5]

İnançlarıDüzenle

Yehova’nın Şahitleri, Hristiyan âlemi tarafından birçok temel dinsel konuda ciddi görüş farklılıkları nedeniyle Hristiyanlıktan ayrı bir inanç olarak görülmektedir.[kim?] Yehova’nın Şahitleri’ne göre de Hristiyan âlemi Kitab-ı Mukaddes’te geçen ilk yüzyıldaki Hristiyanlıktan oldukça uzaklaşmıştır. Kitab-ı Mukaddes’i gerçek anlamda hayatlarında uygulamaya önem verirler.[6] Teslise inanmazlar.[7] Gerçek dini bugünkü Hristiyan âleminin değil, MS 1. yüzyıldaki Hristiyanların uyguladığına inanır ve buna bağlı kalırlar. Kitab-ı Mukaddes’in oryantalistik özelliğine inanırlar. Âhiret inançları kuvvetlidir. Tanrı tek olduğundan gerçek dinin tek olduğuna, bunun hangi din olduğunun ise Kitab-ı Mukaddes’te belirtildiğine inanırlar.[8][9]

İnanç olarak sigara içmezler, silah tutmaya ve öldürmeye karşıdırlar.[10] Bu sebeple askerlik yapmazlar, savaşa katılmazlar, siyasete karışmazlar ve kan nakli yaptırmazlar.[10][11][12] Dünyadaki sorunların ancak Tanrı’nın Gökteki Krallığı (Yönetimi) tarafından çözüleceğine inanırlar.[13]

Yeryüzünde yaşayan kötülerin ve Tanrı’nın Gökteki Krallığı’nın yanında olmayı reddeden tüm insanların Armageddon’da yok olacağına, ancak yeryüzünün yok olmayacağına inanırlar.[14] Yeryüzünün Yehova ve Gökteki Krallığı’nın Kralı İsa Mesih tarafından iyilere ve bu Krallığı kabul edip yanında yer alan insanlara sonsuza dek cennet olarak verileceğine inanır, ateşli bir cehennem azabı öğretisine inanmazlar.[15] Bunun yerine Tanrı’nın adaletini kötü kişileri sonsuza dek yok ederek göstereceğine inanırlar.[16] Yehova’nın Şahitleri’ne göre cehenneme atılmak sonsuz yok oluşla eş anlamlıdır. Bu anlamda tekrar dirilme inançları vardır. Bu dirilme Gökteki Krallık hüküm sürerek yeryüzünü cennete dönüştürdüğünde yeryüzünde olacaktır. Diriltilecek olanlar "doğru olanlar ile doğru olmayanlar" olacaklar. Yalnızca "kötüler" diriltilmeyecekler ve sonsuza dek ölmüş ve böylece yok olmuş olacaklardır. Yehova’nın Şahitleri’ne göre Gökteki Krallık 1.000 yıl boyunca hüküm sürmeye başladığında, Şeytan ve cinleri bağlanmış ve faaliyetsiz bir durumda olacaklarından insanları saptıramayacaklardır. 1.000 yılın sonunda ise Şeytan ve cinler de sonsuza dek yok edileceklerdir. Bu sürenin bitiminde, İsa Kral olarak görevini tamamlamış ve insanlığın bütün sorunlarını çözmüş olarak yetkilerini yeniden Yehova’ya devredecektir.[17]

GaleriDüzenle

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle