Centil ya da Gentile (Latince: gentilis), Tanah ve Eski Ahit'te "İsrailoğulları'ndan olmayan" anlamında kullanılan tabir. Günümüzde çoğunlukla "Yahudi olmayan" anlamında kullanılır.

Bu sözcük önceleri "belirli bir ırktan veya soydan meydana gelen bir toplulukta, o gruba dahil olmayan kişi" anlamında kullanılıyordu. Eski Ahit'te de zaman zaman Yahudilikten bağımsız olarak bu anlamda kullanılmıştır. Mormonlar tarafından da Mormon olmayanları tanımlamak amacıyla kullanılmıştır.

Köken bilimiDeğiştir

Centil sözcüğünün kökü Yunanca genos (aile, soy) kelimesine ve sonrasında Latince aynı anlama gelen gens sözcüğüne dayanır. Bu kelime Kitab-ı Mukaddes'in baş Latince çevirisi Vulgate yapılırken, Yunanca ve İbranice benzer anlamlara gelen sözcüklere Latince karşılık olarak kullanılmıştır.