Kanun teklifi

önerilen yasa
(Yasa tasarısı sayfasından yönlendirildi)

Kanun teklifi veya kanun önerisi, bir yasama organı tarafından üzerinde görüşülen yasa önerisidir. Yasama organı tarafından kabul edilene kadar bir kanun haline gelmez ve çoğu durumda yürütme tarafından da onaylanmalıdır.

Ülkelere göre prosedürDüzenle

AvustralyaDüzenle

Avustralya Parlamentosu'nda kullanılan kanun yapma süreci, Birleşik Krallık Parlamentosu'nda uygulanan ve yüzyıllar boyunca geliştirilmiş olan prosedürlerden türetilmiştir.[1] Kanun tekliflerinin birçoğu öncelikle Temsilciler Meclisi'ne sunulur ve daha sonra Senato'ya gönderilir.[1] Tekliflerin neredeyse tamamı bir hükûmet bakanı tarafından sunulur ve ilgili bakan, kanun teklifinin Parlamento aracılığıyla geçmesinden sorumludur.[1] Parlamentonun diğer üyeleri de kendi kanun tekliflerini sunabilirler ve bu tür tekliflere "özel milletvekili kanun teklifi" veya "özel senatör kanun teklifi" denir.[1]

TürkiyeDüzenle

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 88. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri kanun teklif etmeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu tarafından yapılan öneriye kanun tasarısı, milletvekilleri tarafından yapılan öneriye ise kanun teklifi denir.[2] Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülme usul ve esasları iç tüzükle düzenlenir.[3] Meclis iç tüzüğününün 74. maddesine göre milletvekillerince verilen kanun tekliflerinde en az bir imza bulunmalı ve teklif gerekçesiyle birlikte Başkanlığa verilmelidir[4]. Kanun tasarılarında ise bütün bakanların imzası olmalıdır.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b c d Bills and Laws Parliamentary Education Office. En son 18 Ağustos 2016 tarihinde erişildi. (İngilizce)
  2. ^ a b Kanun Kavramı Kemal Gözler, "Anayasalar", www.anayasa.gen.tr/kanun.htm. 20 Ekim 2005. Erişim tarihi: 3 Eylül 2016
  3. ^ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 24 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. TBMM. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2016
  4. ^ Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü 16 Nisan 2003 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. TBMM. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2016