Vikipedi:Yansıtma

Yansıtma, dolaylama yoluyla bir sayfanın içeriğini başka bir sayfada gösterme işlemidir. Vikipedi içerisinde MediaWiki yazılımı vasıtasıyla bir maddenin, şablonun ya da herhangi başka bir türde sayfanın içeriği hedef sayfaya yansıtılabilir. Herhangi bir sayfa adının çift köşeli ayraç içine koyularak bağlantı hâline gelmesine benzer şekilde, bir sayfa adı {{Ad alanı:Sayfa adı}} örneğindeki gibi çift kıvrımlı parantez içine yerleştirildiği takdirde şablon hâlini alır. Şablonda yapılan değişiklikler yansıtıldığı tüm sayfalarda da otomatik olarak gösterilir (bazı durumlarda önbelleği temizlemek gerekebilir).

Çift kıvrımlı parantez ile verilen bağlantılarda eğer özel bir ad alanı belirtilmezse bağlantı verilen sayfanın şablon ad alanında olduğu varsayılır. "Ana" (madde) ad alanındaki bir sayfaya atıfta bulunmak içinse sayfa adının önüne iki nokta (:) koymak gerekir:

 • {{Antik Roma}} şeklindeki kullanım Şablon:Antik Roma sayfasını getirecektir ve şablon içeriğinin görüntülenmesini sağlayacaktır.
 • {{:Antik Roma}} şeklindeki kullanım Antik Roma sayfasını ("Ana" ad alanındaki madde) getirecektir ve madde içeriğinin görüntülenmesini sağlayacaktır.
 • {{VP:İNV}} şeklindeki kullanım yönlendirme verilen Vikipedi:İyi niyet varsayın sayfasını getirecektir ve VP: ile belirtilen Vikipedi ad alanındaki sayfa içeriğinin görüntülenmesini sağlayacaktır.

Sayfadaki tüm içerik yerine belirli bir kısmın yansıtılması isteniyorsa, kaynak sayfadaki metin <noinclude>...</noinclude>, <onlyinclude>...</onlyinclude> ve <includeonly>...</includeonly> etiketleriyle kontrol edilebilir. Buna dair detaylı açıklamalar işaretleme alt başlığında bulunmaktadır. Etiketler ile işaretleme yapılmadığı takdirde çift kıvrımlı parantezler her zaman için tüm sayfa tüm içeriğini yansıtır. Seçili yansıtma için kaynak sayfadaki ilgili kısım <includeonly>...</includeonly> etiketleri içerisine alınarak HTML etiketine ad tanımlanır ve daha sonra bu ad şablona eklenen |yansıkısmı=ad parametresiyle çağrılır.

Yansıtma işlemi sayfa her yüklendiğinde ve şablon her işlendiğinde tekrarlanır. Bu işleyiş tek seferlik yansıtma yapmayı sağlayan yerine koyma işlemi uygulanmadıkça geçerlidir. {{Tam sayfa adı}} çağrısına yk: ön ekini ekleyerek {{yk:Tam sayfa adı}} hâline getirmek yansıtma işlemini bir kez uygulayarak kaynak sayfanın o anki içeriğini hedef sayfaya birebir şekilde kopyalar. Böylece çağrılan sayfadaki metin olduğu gibi hedef sayfaya geçerek yansıtma işlemi tekrarlanamaz hâle gelir.

Yansıtma nasıl işler? değiştir

Herhangi bir kaynak sayfadaki içeriği yansıtmak için hedef sayfaya aşağıdaki şekilde ekleme yapılır:

{{Sayfa adı}}

Eklenen bu kodla birlikte yazılıma bağlantı verilen Sayfa adı'ndaki içeriğin yansıtılması talimatı verilir. Böylece yazılım, A hedef sayfasında eklenen kodun kendisini değil B kaynak sayfasındaki içeriği gösterecektir. Aşağıdaki diyagramda yansıtmanın nasıl işlediği en temel biçimde gösterilmiştir. Görseldeki üst kısım hedef sayfanın nasıl oluşturulduğunu gösterirken, alttaki kısım kodlamayı göstermektedir:

Yansıtmayla şablon sayfası ile hedef sayfa arasında "canlı" bir bağlantı oluşturulur ve görüntülenmesi gereken şablon içeriğinin güncel hâli gösterilir. Kaynak şablonda yapılacak olan düzenleme işlemi şablonun yansıtıldığı hedef sayfalarda da etki gösterecektir. Örneğin e-posta adresinizi bir şablona tanımlayarak ve bu şablonu istediğiniz kişilerin mesaj sayfasına ekleyerek hangi adresten size ulaşabileceklerine dair bilgi verebilirsiniz. İleride e-posta adresinizi değiştirirseniz yalnızca şablonu güncelleyerek eklediğiniz tüm mesaj sayfalarında tek tek düzeltme yapma zahmetinden kurtulmuş olursunuz. Şablonda yapacağınız tek düzenleme diğer tüm sayfalarda da etkili olacaktır.

Yansıtmanın kullanıldığı tipik durumlardan biri de yeni bir kullanıcının mesaj sayfasına hoş geldiniz iletisi yerleştirme işlemidir. Bu gibi durumlarda istendik davranış biçimi şablon güncellendikçe eskiden eklenen hoş geldiniz mesajlarının etkilenmemesidir. Bunun için yerine koyma işlemiyle hoş geldiniz şablonunun o anki hâli mesaj sayfasına kopyalanacak ve ilerideki değişikliklerden etkilenmeyecektir.

Daha farklı örnekler için MediaWiki'deki Transclusion sayfası incelenebilir.

Temel sözdizimi değiştir

Yansıtma işleminin en temel sözdizimi {{Ad alanı:Sayfa adı}} şeklinde olup böylece Ad alanı:Sayfa adı kaynağındaki metin çağrılmış olur. Vikipedi'de maddelerin haricindeki diğer tüm sayfaların başlıklarında "ad alanı" görünür biçimdedir. Sayfaların başlık kısmındaki iki noktadan (:) önce gelen kısım ad alanını belirtirken sonra gelen kısım ise sayfanın adıdır. Madde başlıklarında ise ise iki nokta kullanılmaz, "ana" ad alanı olarak tanımlanan bu sayfalarda yalnızca sayfa adı yer alır. Örneğin Şablon:Göktürkler ifadesi şablon ad alanındaki Göktürkler sayfasını işaret eder ve bunu tanımlamak için "Göktürkler şablonu" tabiri kullanılır. Yalnızca Göktürkler ifadesi ise ana ad alanına işaret eder yani maddeler için kullanılır.

 • Bir sayfaya {{Ad alanı:Sayfa adı}} vikimetnini eklemek o sayfaya Ad alanı:Sayfa adı sayfasını yansıtacaktır. Örneğin bir sayfaya {{Vikipedi:Kayda değerlik}} vikimetni eklenecek olursa Vikipedi:Kayda değerlik sayfasının içeriği olduğu gibi yansıtılacaktır. Aynı işlem yönlendirmelerde de geçerlidir. Vikipedi:Kayda değerlik sayfasına yönlenen VP:KD kısayolu {{VP:KD}} şeklinde kullanılacak olursa yine Vikipedi:Kayda değerlik sayfasının içeriği yansıtılacaktır. Yalnızca VP: değil, diğer kısa eş ad alanları da yansıtma için kullanılabilir.
 • Herhangi bir ad alanı belirtilmeden iki noktalı {{:Sayfa adı}} kullanımı ansiklopedik içeriğe sahip ana ad alanındaki içeriği yansıtacaktır.
 • {{Sayfa adı}} şeklinde ne ad alanı ne de iki nokta tanımlanmazsa Şablon:Sayfa adı sayfası yansıtılacaktır. Örneğin {{kayda değerlik}} kodu Şablon:Kayda değerlik sayfasındaki içeriği çağıracak ve görüntüleyecektir. {{Şablon:Kayda değerlik}} şeklindeki kullanım da aynı işlevi görmektedir.
 • Alt başlıkların nasıl yansıtılacağına dair bilgi ilgili kısımda bulunabilir.

Özetle, {{Sayfa adı}} ya da {{Şablon:Sayfa adı}} vikimetni eklendiği sayfaya Şablon:Sayfa adı ögesini yansıtacaktır. Yalın {{:Sayfa adı}} ise ansiklopedi maddesi olan Sayfa adı ögesini, {{Ad alanı:Sayfa adı}} ise belirtilen ad alanındaki sayfayı hedef sayfaya yansıtacaktır.

Şablon yansıtma değiştir

Vikipedi'deki yansıtmaya dair en yaygın uygulama şablonların yansıtılmasıdır. Şablonlar, yansıtma yahut yerine koyma yoluyla diğer sayfalara en fazla aktarılan sayfalardır. Yukarıda gösterildiği üzere {{Sayfa adı}} şeklindeki sözdizimi Şablon:Sayfa adı sayfasını yansıtmak için kullanılmaktadır. Öte yandan bazı şablonlar bu işlem için parametreleri de kullanabilmektedir. Parametreler, farklı şekillerde çalışmaları için şablonlara belirli komutlar veren değerlerdir (bazen değişken olarak adlandırılır). Şablonlar hiçbir parametre içermeyebileceği gibi sabit ya da değişken sayıda parametre de kullanabilir.

Şablonlarda kullanılabilecek olan parametre sayısı ve kullanım tarzı asıl şablona bağlı olarak değişebilir. Ancak genel itibarıyla kullanım tarzı aşağıdaki gibidir:

{{Sayfa adı|parametre1|parametre2|parametre3}}

Her parametre dikey çizgi ile birbirinden ayrılarak her birine değerler girilmiştir. Bu şekilde hazırlanan parametrelere adsız ya da konumsal parametre, |parametre=değer şeklinde kullanılan parametrelere ise adlandırılmış parametre denmektedir. Adsız parametrelerden bahsetmek için 1, 2, 3 şeklinde sıra sayısı kullanılmakta olup eğer bir şablonda adsız ve adlandırılmış parametreler birlikte kullanılıyorsa öncelikle adsız parametrelere doğru sıra ile değer girilmeli, ardından adlandırılmış parametrelere bilgi girişi yapılmalıdır. Örneğin her iki türde parametrenin de kullanıldığı {{video oyunu çıkış tarihi}} şablonu şu şekilde kullanılmaktadır:

{{video oyunu çıkış tarihi|Bölge kodu|Tarih|format=yatay}}

Bu örnekte üç parametre kullanılsa da gerçekte ihtiyaca bağlı olarak daha çok sayıda parametre kullanılabilir. Örnekteki Bölge kodu kısmı 1 numaralı adsız parametre, Tarih kısmı ise 2 numaralı adsız parametre olup yatay değeri girilen format ise tek adlandırılmış parametredir.

Yerine koyma değiştir

Yerine koyma, yansıtma ile aynı şekilde çift kıvrımlı parantez ile gerçekleştirilir ve bir farkla aynı işlevi yerine getirir. Örneğin {{yk:Yorum}} şeklindeki kullanım Şablon:Yorum sayfasının içeriği için hedef sayfada yerine koyma işlemini gerçekleştirir. Yerine koyma işleminin yansıtmadan farkı bir kereye mahsus olarak gerçekleştirilmesidir. {{yk:Yorum}} komutu hedef sayfaya kopyalanıp sayfa kaydedildiğinde Şablon:Yorum sayfasındaki vikimetin hedef sayfaya aktarılacak ve {{yk:Yorum}} komutunun yerini alacaktır. İki işlem arasındaki en bariz fark, yansıtmada kaynak sayfadaki değişiklikler hedef sayfaya da yansırken yerine koymada yapılan işlem bir kereye mahsustur. Kaynak sayfadaki içerik hedef sayfaya o anki şekliyle olduğu gibi aktarılacak ve kaynak sayfada daha sonra yapılacak değişiklikler hedef sayfaya yansımayacaktır.

Sihirli kelimeler değiştir

Bazı sihirli kelimeler yansıtma ile aynı şekilde, çift kıvrımlı parantez ile birlikte kullanılır. Örneğin {{TAMSAYFAADI}} ekli bulunduğu herhangi bir Vikipedi sayfasının tam adını verir. Bazı sihirli kelimelerse {{TAMSAYFAADI:değer}} örneğindeki gibi iki nokta (:) ile de kullanılabilir. Ancak bunlar yansıtma yapmak için kullanılamaz. Yansıtma işlemi için sihirli kelimelerin adıyla oluşturulmuş şablonlar kullanılır.

Bazı sihirli kelimeler için Şablon:TAMSAYFAADI gibi şablonlar oluşturulmuştur. Bu şablonlarda sihirli kelimeyi çağırma işlemi iki nokta ile değil, {{TAMSAYFAADI|değer}} şeklinde dikey çizgi (|) kullanılarak gerçekleştirilir. İki noktalı kullanımda sihirli kelime, dikey çizgili ile kullanımda ise şablon devreye girerek çağrılan değeri hedef sayfaya iletir.

Yansıtmanın uygulanması değiştir

Yansıtmanın en yaygın uygulanma biçimi şablonları diğer sayfalara yansıtma olup zaman zaman diğer sayfalar da proje sayfalarına yansıtılmaktadır.

Karma sayfalar değiştir

Tamamen ya da kısmen yansıtılabilir şekilde düzenlenen ya da başka bir yerden yansıtılmış içeriğe sahip sayfalar için karma tabiri kullanılmaktadır. Bu sayfalardaki vikimetnin tamamı ya da bir kısmı diğer sayfalara yansıtılması amacıyla HTML etiketleri içerisine alınır. Karma sayfalar genellikle şablon ad alanında değillerdir ve kendi başlarına başvuru kaynağı olarak kullanılan sayfalardır.

Bazı karma sayfa örnekleri:

Karma sayfa düzeni bileşenlerin tek tek ya da hep birlikte görüntülenmesine olanak sağlar. Çok fazla alt bileşenin bulunduğu durumlarda tek tek bunları görüntülemek yerine karma sayfa oluşturarak hepsini birlikte görüntülemek kullanışlı bir seçenektir.

Her bileşen sayfası ve karma sayfa ayrı olarak ele alınır ve her biri kendi başlarına bir sayfadır. Her bileşenin kendi düzenleme geçmişi, sayfa izleme seçeneği, sayfa koruması, içindekiler dizini vardır ve bunlar karma sayfada görüntülenmez. Karma sayfanın da yine bu şekilde kendine has özellikleri bulunmaktadır. Alt bileşenler ve karma sayfa birlikte görüntülenseler de bu özellikleri tek bir yerde toplanmaz ve her birine ayrı ayrı bakmak gerekir. Karma sayfanın tartışma sayfası, bileşen sayfalarının değil genel olarak sayfa hakkındaki tartışmalar için kullanılır. Bununla birlikte gerekli durumlarda bileşen sayfalarının tartışma sayfaları da karma sayfanın tartışma sayfasına yansıtılabilir.

Karma sayfaya yansıtılan bileşeni düzenleme işlemi yalnızca kendi sayfasından yapılabilir. Bileşenin kendi sayfasında yapılana düzenleme işlemi karma sayfada da etkisini gösterecektir.

Dillerarası bağlantı özelliğine sahip projelerde karma sayfa, tüm bileşen sayfalarının birleşik dillerarası bağlantılarını destekler. Böylece bir sayfadaki her bileşen diller için özelleştirilir ve okuyucunun dil tercihine göre arzu edilen dilde gösterim sağlanır.

Ortak kısma sahip sayfalar değiştir

İki farklı sayfanın aynı içeriği birebir şekilde göstermesi gerektiğinde aynı kısmı paylaşabilirler. Bunun için üçüncü bir sayfa oluşturulur ve içerik iki sayfaya da yansıtılır. Bu üçüncü sayfa kendi başına bir sayfa olabileceği gibi diğer iki sayfadan birinin alt sayfası da olabilir, diğer sayfalarla aynı ad alanına yahut şablon ad alanında oluşturulabilir. Oluşturulacak olan ortak kısma ileride sayfayı düzenleyecek acemi kullanıcılar için açıklayıcı bir ad koyulmalı ve/veya özel bir biçimlendirme ile işaretlenmelidir. Özellikle birbirlerine yakın anlam ayrımı sayfalarının içeriklerini birbirlerine yansıtmak gibi durumlarda kullanışlı bir seçenektir.

Sayfa içinde tekrarlama değiştir

Çok fazla tekrarlayan bilginin olduğu sayfalarda (genellikle listelerde) yinelenen metni içeren bir şablon oluşturmak ve daha sonra bu şablonu çağırmak aynı metni tekrar tekrar kopyalamaktan daha yararlı olabilir. Örneğin Şablon:Bölüm tablosu sayfasında tablo başlığı oluşturulmuştur ve ilgili sayfalara tüm tablo başlığı vikimetni yerine bu şablonu yansıtmak daha kullanışlı bir seçenektir. Basit tekrarlama işlemleri içinse {{3x}} vb. uygun şablonlar kullanılabilir. Bu örnekte {{3x| selam!}} kullanımı selam! selam! selam! çıktısını verir.

Tekrarlama hakkında daha fazla bilgi için Meta-Wiki'deki Help:Recursive conversion of wikitext sayfası okunabilir.

Kısmi yansıtma değiştir

<noinclude>...</noinclude>, <onlyinclude>...</onlyinclude> ve <includeonly>...</includeonly> etiketleri marifetiyle bir sayfanın tümü yerine belirli bir bölümünü yansıtmak mümkündür. Bu tür kısmi yansıtmalar, alt sayfalar da dâhil olmak üzere herhangi bir sayfadan gerçekleştirilebilir. Örneğin bir şablonun belgeleme sayfasının içeriğinin bir kısmı işaretlenerek farklı bir şablonun belgelemesine yalnızca bu işaretli kısım yansıtılabilir.

Özet tarzında oluşturulan maddeler de kısmi yansıtma için biçilmiş kaftandır. Örneğin İngilizce Vikipedi'deki Pathology maddesinin tarihçe alt başlığındaki içerik {{:History of pathology}} komutu ile History of pathology maddesinden yansıtılmıştır. Şuradan görüleceği üzere History of pathology maddesinin yalnızca giriş kısmı işaretlenmiş ve bu şekilde hedef sayfaya diğer kısımlar yansıtılmamıştır. Kısmi yansıtmanın mantığını iyice kavramak için sayfaların geçmişleri incelenebilir. Geçen süre zarfında maddeler yeniden yazılmış olup artık bu işaretlemeleri içermemektedirler.

Güncel bir örnek için HitRecord ve Joseph Gordon-Levitt sayfaları incelenebilir. Bu örnekte HitRecord maddesinin yalnızca giriş kısmı Joseph Gordon-Levitt maddesinin HitRecord alt başlığına yansıtılmış durumdadır.

İşaretleme değiştir

Yansıtma işlemiyle kaynak sayfa içeriğinin tamamının hedef sayfada görüntülenmesi sağlanır. Ancak kısmi aktarma ile kaynak sayfanın yalnızca bir kısmı hedef sayfada gösterilecektir. İsteğe bağlı olarak hedef sayfaya yansıtılan içeriğin kaynak sayfada gizlenmesi de sağlanabilir.

Bir sayfanın düzenleyicisindeki içeriğin kaydedilmesiyle elde edilen sonuca sayfa oluşturma adı verilir (hâlihazırda var olan bir sayfada işlem yapılıyorsa oluşturma değil değiştirme tabiri kullanılır) ve elde edilen sonuç önizlemedeki sonuçla birebir aynı olacaktır. Kaynak bir sayfadaki içeriğin hedef sayfa düzenleyicisine yansıtma kuralları ile aktarılmasına ise yansıtma oluşturma adı verilir ve burada da elde edilen sonuç önizlemedeki sonuçla örtüşecektir. Metnin kalan bölümünde kaynak sayfa ve sayfa oluşturma işlemine kısaca burası, hedef sayfa ve yansıtma oluşturma işlemine ise orası diyelim.

Buradaki içeriği oraya yansıtmak için yukarıda da açıklandığı gibi <noinclude>...</noinclude>, <includeonly>...</includeonly> ve <onlyinclude>...</onlyinclude> olmak üzere üç ayrıştırıcı etiket kullanılabilir. Bu etiketlerin kendileri okuyucu tarafından görünmese de hem buradaki hem de oradaki içeriğin biçimlendirmesini etkilemekte, metnin geri kalanından ayrılacak kısmı işaretlemek için kullanılmaktadır.

<noinclude>Bu satır burada görünür ancak orada görünmez. Bu etiketlerin dışındaki bölümler hem burada ve hem de orada görünür.</noinclude>

<onlyinclude>Bu satır hem orada hem de burada görünür. Bu etiketlerin dışındaki bölümler burada görünse de orada görünmez.</onlyinclude>

<includeonly>Bu satır burada görünmez ancak orada görünür. Bu etiketlerin dışındaki bölümler hem burada ve hem de orada görünür.</includeonly>
Vikimetin Buradaki görünümü (kaynak sayfa) Oradaki yansıması (hedef sayfa)
<noinclude> metin1 </noinclude> metin2 metin1 metin2 metin2
<onlyinclude> metin1 </onlyinclude> metin2 metin1 metin2 metin1
<includeonly> metin1 </includeonly> metin2 metin2 metin1 metin2

Dikkat edilmesi gereken önemli nokta, <noinclude>...</noinclude> ve <onlyinclude>...</onlyinclude> etiketlerinin <includeonly>...</includeonly> etiketinin aksine burada gösterilen sayfaların hiçbirini etkilememesidir. <noinclude>...</noinclude> etiketleri içerisine alınan metnin oraya yansımasını engellerken <onlyinclude>...</onlyinclude> tam tersi şekilde etiketlerin dışındaki metnin oraya yansımasını engeller.

Yalnızca <includeonly>...</includeonly> etiketleri içerisine alınan metnin burada görüntülenmesini engeller, buna karşın oraya yansımasının önüne geçmez. Etiketlerin dışındaki metinse hem burada gösterilecek hem de oraya yansıtılacaktır.

Seçili yansıtma değiştir

Seçili yansıtma, birden fazla yansıtılabilir kısma sahip olan bir sayfanın belirli bir bölümünün yansıtılması işlemidir. Yukarıda açıklandığı gibi bir sayfanın sadece bir kısmı yansıtılacaksa ilgili kısım <onlyinclude>...</onlyinclude> etiketleri içine alınarak işaretlenir. Öte yandan sayfa içerisinde yansıtılmak üzere etiket içerisine alınmış birden fazla bölümü doğru biçimde farklı hedef sayfalara yansıtmak için kaynak sayfadaki her bir yansıtılabilir kısım farklı adlarla işaretlenmeli ve her bir hedef sayfada bu adlar kullanılarak kaynak sayfadaki yansı çağrılmalıdır. Alt başlığa, etikete veyahut parametreye dayalı olmak üzere üç farklı yöntemle bu işlem gerçekleştirilebilir.

Alt başlığa dayalı değiştir

Seçili yansıtmanın standart kullanımı olan alt başlığa dayalı yansıtma kullanıldığında hedef sayfa içerisinde özel işaretleme yapmaya gerek kalmaz. {{#section-h:Sayfa adı|Alt başlık adı}} komutu ile bir sayfanın belirli bir alt başlığındaki içerik çağrılabilir. {{#section-h:Sayfa adı}} şeklindeki kullanımla ise yalnızca giriş kısmı çağrılır. Bu seçenek kaynak sayfada özel işaretleme gerektiren diğer seçili yansıtma yöntemlerinden daha basit ve uygulanması daha zahmetsizdir.

  Bu yöntem, kaynak ve hedef sayfadaki işaretleme biçimlerine bağlı olarak yansıtılan kısmın altında ve/veya üstünde satır atlama hatasına sebep olabilir. Bu sorunu önlemek için çağrı komutu {{kayma}} şablonu içerisine alınabilir:

 • Satır atlama hatası olmadan giriş kısmını yansıtmak için: {{kayma|{{#section-h:Sayfa adı}}}}
 • Satır atlama hatası olmadan belirli bir alt başlığı yansıtmak için: {{kayma|{{#section-h:Sayfa adı|Alt başlık adı}}}}

Yansıtılmış alt başlık ilknotu değiştir

Seçili yansıtmayla oluşturulan alt başlığın içeriğinin aslen nerede bulunduğuna dair bilgi vermek amacıyla ilgili alt başlığa {{yansıtılmış alt başlık}} ilknotunun eklenmesi yararlı olacaktır. Alt başlığın tamamının mı yoksa bir kısmının mı yansıtıldığına bağlı olarak {{yansıtılmış alt başlık|kaynak=Sayfa adı}} ya da {{yansıtılmış alt başlık|kaynak=Sayfa adı|kısmi=evet}} şeklinde detay verilerek kullanılmalıdır. Her iki kullanımda şu sonuçlar elde edilecektir:

Etikete dayalı değiştir

Etikete dayalı seçili yansıtma için diğer dillerde olduğu gibi Türkçe Vikipedi'de Meta-Wiki'deki Labeled Section Transclusion eklentisinin sağladığı ayrıştırıcı işlevler kullanılır. Nasıl kullanılacağına dair detaylı açıklama Yardım:Etiketli kısım yansıtma sayfasında bulunabilir.

Parametreye dayalı değiştir

Kaynak sayfadaki işaretleme değiştir

Aşağıdaki işaretleme kaynak sayfadaki yansıtılacak kısmın hemen üzerindeki satıra eklenerek "Kısım adı" yerine konuya dair herhangi bir tanımlayıcı ad girilir. Bu ad kaynak ya da hedef sayfa içerisinde benzeri olmayan biricik ad olmalıdır:

<onlyinclude>{{#ifeq:{{{yansıkısmı|Kısım adı}}}|Kısım adı|

Ardından kapama ayraçları ve etiketi ile işaretleme sonlanır:

}}</onlyinclude>
Hedef sayfadaki işaretleme değiştir

Yukarıdaki şekilde işaretlemesi tamamlanan kaynak sayfadaki içeriği hedef sayfaya yansıtmak için işaretlemede sağlanan değerler kullanılarak ilgili kısım şu şekilde çağrılır:

{{Sayfa adı|yansıkısmı=Kısım adı}}

Buradaki Sayfa adı yerine kaynak sayfanın adı girilmelidir. Kısım adı ise kaynak sayfadaki işaretlemede kullanılan değerdir. İki sayfadaki değerlerin birbiriyle örtüşmediği durumlarda yansıtma işlemi ya gerçekleşmez ya da duruma bağlı olarak istenen şekilde olmaz.

Örnek değiştir

Vikipedi:Nezaket politikasının "Sorun" ile "Genel tavsiyeler" alt başlıklarını birbirlerinden bağımsız olarak yansıtılabilir hâle getirmek için her iki alt başlıkta da işlem yapılmalıdır: Öncelikle "Sorun" alt başlığı için şu işaretleme:

<onlyinclude>{{#ifeq:{{{yansıkısmı|sorun}}}|sorun|
...
''(Nezaket politikasının "Sorun" alt başlık metni)''
...
}}</onlyinclude>

Ardından ise benzer şekilde "Genel tavsiyeler" alt başlığı için şu işaretleme:

<onlyinclude>{{#ifeq:{{{yansıkısmı|geneltavsiyeler}}}|geneltavsiyeler|
...
''(Nezaket politikasının "Genel tavsiyeler" alt başlık metni)''
...
}}</onlyinclude>

yaparak her iki alt başlığı da bağımsız olarak yansıtılabilir hâle getirilir. Sonrasındaysa "Sorun" alt başlığının yansıtılacağı sayfaya şu komut eklenir:

{{Vikipedi:Nezaket|yansıkısmı=sorun}}

Aynı işlem "Genel tavsiyeler" alt başlığının yansıtılacağı bir başka sayfada da şu şekilde uygulanır:

{{Vikipedi:Nezaket|yansıkısmı=geneltavsiyeler}}

Bu işlemler ile birlikte yansıtma işlemi tamamlanmış olur.

Sayfalarda istenen sayıda yansıtma işaretlemesi yapılabilir, buna dair bir sınırlama yoktur. Buna dair tek kısıtlama yansıtılacak her kısıma özel biricik yansıkısmı adı tanımlama zorunluluğudur.

Alt sayfalar değiştir

Alt sayfaların yansıtılması işlemi {{Ad alanı:Sayfa adı/alt sayfa adı}} sözdizimi ile sağlanmaktadır. Eğer kaynak sayfa hedef sayfanın alt sayfası ise yalnızca {{/alt sayfa adı}} sözdiziminin kullanılması kâfidir. Ansiklopedi maddeleri için alt sayfa oluşturma işlemi yapılmasa da eğer yapılacak olsaydı teknik olarak {{:Sayfa adı/alt sayfa adı}} şeklinde yansıtma yapılması gerekirdi zira ana ad alanındaki sayfa işleme süreci diğer ad alanlarından biraz daha farklıdır. Alt sayfalara yalnızca Kullanıcı, Tartışma ya da Vikipedi gibi belirli ad alanlarında izin verilmektedir.

Özel sayfalar değiştir

Özel:ÖzelSayfalarda listelenen Özel:TümSayfalar, Özel:ÖnekDizini, Özel:YeniDosyalar, Özel:YeniSayfalar, Özel:SonDeğişiklikler, Özel:İlgiliDeğişiklikler gibi sayfalar başka yerlere yansıtılabilir. Örneğin:

 • {{Özel:TümSayfalar/Genel}} → Adı "genel" kelimesiyle başlayan sayfaları listeler.
 • {{Özel:ÖnekDizini/Genel}} → "Genel" ön ekine sahip sayfaları listeler.
 • {{Özel:YeniDosyalar/4}} → En son yüklenen dört dosyayı galeri düzeninde gösterir.
 • {{Özel:YeniSayfalar/5}} → En son yüklenen beş sayfayı listeler.
 • {{Özel:SonDeğişiklikler/5}} → En son yapılan beş değişikliği listeler.
 • {{Özel:İlgiliDeğişiklikler/Tarih}} → "Tarih" sayfasına bağlantı içeren sayfalardaki son değişiklikleri listeler.

{{Özel:Kategoriler}} sayfasını yansıtmayı denemek gerçek bir kategoride olduğu şekilde o kategoriye eklenen sayfaların listelenmesini sağlamaz. Buna karşın {{Özel:ÖnekDizini/Kategori:}} şeklindeki kullanımla bu sağlanabilir.

Özel:İlgiliDeğişiklikler hariç olmak üzere eğik çizgi ile eğik çizgiden sonraki kelime ya da sayı atlanabilir ve belirli bir başlangıç noktası olmayan sayfalarla birlikte bu sayfaların boyut listesi verilir.

URL parametreleri de şablon parametreleri gibi verilebilir:

 • {{Özel:SonDeğişiklikler|namespace=10|limit=5}} şeklindeki kullanım ile "Şablon" ad alanında yapılan son beş değişiklik gösterilir.

Not: Belirli özel sayfaların (Özel:YeniSayfalar gibi) yansıtılması sayfanın görüntülenen adını değiştirebilir.

Ayrıca bakınız değiştir