Yardım:Vikimetin

Bölümler, paragraflar, listeler ve satırlar
Açıklama Nasıl göründüğü Yazdığınız
Bölümleri
şöyle
başlatınız:

Yeni bölüm


Altbölüm

Alt-altbölüm

== Yeni bölüm ==
=== Altbölüm ===
==== Alt-altbölüm ====
veya
<h2> Yeni bölüm </h2>
<h3> Altbölüm </h3>
<h4> Alt-altbölüm </h4>
Satır Tek bir satır başının sayfa

düzeninde bir etkisi yoktur. Yeni satırlar bir paragraftaki tümceleri birbirinden ayırmak için kullanılabilir.

Boş bir satır, yeni bir paragraf başlatır.

Tek bir satır başının sayfa
düzeninde
bir etkisi yoktur.
Yeni satırlar bir paragraftaki tümceleri 
birbirinden ayırmak için kullanılabilir.

Boş bir satır, yeni bir paragraf başlatır.
Satır Yeni bir paragraf başlatmadan

bir satırı bölebilirsiniz.

Yeni bir paragraf başlatmadan<br>
bir satırı bölebilirsiniz.
Liste
 • Listeler çok kolaydır:
  • her satırı bir yıldızla başlatın
   • daha çok yıldız, daha derin düzey yapar
  • az yıldız daha az derin.

Yıldızsız yeni satır listeyi bitirir

 • Tabii ki, yeni liste başlatabilirsiniz
* Listeler çok kolaydır:
** her satırı bir yıldızla başlatın
*** daha çok yıldız, daha derin düzey yapar
** az yıldız daha az derin
Yıldızsız yeni satır listeyi bitirir
*Tabii ki, yeni liste başlatabilirsiniz
Sıralı
liste
 1. Numaralanmış liste de çok kolaydır.
  1. organize
  2. ve izlemesi kolay
 2. Derinliği böyle değiştirirsiniz
 3. Çok faydalıdır

Yeni satır listeyi bitirir

 1. Tabii ki, yeni liste başlatabilirsiniz
# Numaralanmış liste de çok kolaydır.
##organize
##ve izlemesi kolay
#Derinliği böyle değiştirirsiniz
#Çok faydalıdır
Yeni satır listeyi bitirir
#Tabii ki, yeni liste başlatabilirsiniz
Karışık
liste
 • Karışık listeler bile yapılabilir
  1. ve iç içe konabilir
   • Madde içinde
    bölünebilir
* Karışık listeler bile yapılabilir
*# ve iç içe konabilir
*#* Madde içinde <br> bölünebilir
Tanımlar
sözcük
sözcüğün tanımı
çok sözcüklü uzun bir kavram
kavramın tanımı
; sözcük : sözcüğün tanımı
; çok sözcüklü uzun bir kavram 
: kavramın tanımı
 • Her madde tek başına bir satırda olmalıdır. Bir madde içinde yeni satır başlatılmamalıdır
Paragraf
kaydırma
İki nokta üst üste bir satır ya da paragrafı içeri taşır.
Hatta daha içeriye

Yeni satır yeni paragraf başlatır.

:İki nokta üst üste bir satır ya da paragrafı içeri taşır.
::Hatta daha içeriye
Yeni satır yeni paragraf başlatır.
Formatlı
yazı
 Bir satır boşluk ile başlıyorsa,
  nasıl yazıldı ise sayfada
   öyle görünecektir.
  Ve sabit genişlikli yazı tipi kullanılacaktır;
  Satırlar bölünmeyecektir;
 Bu, örneğin, aşağıdaki durumlarda yararlıdır:
  * önceden formatlanmış metinleri kopyalamada;
  * algoritma tanımlarında;
  * program kaynak kodlarında;
  * [[ASCII sanatı]] ve kimyasal yapılarda;
 Bir satır boşluk ile başlıyorsa,
  nasıl yazıldı ise sayfada
   öyle görünecektir.
  Ve sabit genişlikli yazı tipi kullanılacaktır;
  Satırlar bölünmeyecektir;
 Bu, örneğin, aşağıdaki durumlarda yararlıdır:
  * önceden formatlanmış metinleri kopyalamada;
  * algoritma tanımlarında;
  * program kaynak kodlarında;
  * [[ASCII sanatı]] ve kimyasal yapılarda;
Ortalama
Ortalanmış yazı.
<div style="text-align:center;">Ortalanmış yazı.</div>
Yatay
çizgi
Burası yatay çizginin üzerinde

ve burası aşağısında.

Burası yatay çizginin üzerinde
----
ve burası aşağısında.
Karakterler
Eğri-Kalın Vurgulama,
daha çok vurgulama,
daha da çok vurgulama.
''Vurgulama'', 
'''daha çok vurgulama''', 
'''''daha da çok vurgulama'''''.
Terim Teknik terimler için daktilo yazıtipi.
<code>Teknik terimler</code> için daktilo yazıtipi.
Ufak Resim altı yazıları için küçük metin yazıtipi.
Resim altı yazıları için <small>küçük metin</small> yazıtipi.
Çizik Silinmiş metnin üzerini çizebilir ya da yeni metnin altını çizebilirsiniz.
<s>Silinmiş metnin üzerini çizebilir</s>, ya da
<u>yeni metnin altını çizebilirsiniz</u>.
Aksan
işaretleri:
(Özel karakterler)

è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ

è é ê ë ì í
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;
Noktalama
işaretleri:
¿ ¡ § ¶

† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”

&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;
Ticaretle
ilgili
işaretler:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
alt İndeks: x2

Üzeri: x2 or x² ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hektar = 1 E4 m²

İndeks: x<sub>2</sub>
Üzeri: x<sup>2</sup> or x&sup2;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.


1 [[hektar]] = [[1 E4 m²]]

Yunan
harfleri:
α β γ δ ε ζ

η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;
Matematiksel
semboller:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞

≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

-
Formül x2   ≥   0 true.
 • Boşluk koymak için, - &nbsp;'i kullanınız.
 • &nbsp; satırların bölünmesini engeller, dolayısıyla formülleri yazarken yararlıdır.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0 true.
Karışık
formüller:
  
 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>
Sayfa
kaynağına
açıklama:
Sayfada gösterilmez
 • Sayfanın gelecekteki editörleri için açıklama koymakta kullanılabilir.
<!-- açıklama burada -->
Bağlantılar, URL'ler, resimler
Bağlantı
 • Hedefin ilk harfi otomatik olarak büyüğe çevrilir.
 • Boşluklar otomatik olarak altçizgilerle değiştirilir (altçizgi yazmak da aynı etkiyi yapar ama önerilmez).

Dolayısıyla yukarıdakı bağlantı http://tr.wikipedia.org/wiki/Arkeoloji'yedir, ve bu madde "Arkeoloji" adlı maddedir.

[[arkeoloji]]
Aynı hedef,
farklı ad:
kazıbilim.

(Bu bir piped link'tir.)

Aynı hedef, farklı ad:
[[arkeoloji|kazıbilim]].
Sözcük
bütünlüğü
Bağlantıdan sonra boşluksuz gelen harfler

bağlantıya katılır: deneyler, genler

Baglantıdan sonra boşluksuz gelen harfler 
bağlantıya katılır: [[deney]]ler, [[gen]]ler
Bitlis'te hava durumu henüz varolmayan bir sayfadır.
 • Bu sayfayı, bağlantının üzerine tıklayarak yaratabilirsiniz.
[[Bitlis'te hava durumu]] henüz varolmayan bir sayfadır.
Vikipedi:Sayfa nasıl değiştirilir, bu sayfadır.

sayfanın kendi kendine verilen bağlantılar kalın yazıtipi ile görünürler.

[[Vikipedi:Sayfa nasıl değiştirilir]], bu sayfadır.
Yönlendirme Bir maddeyi başka bir maddeye yönlendirme ilk satırda şöyle bir metin koyarak yapılır.
#YÖNLENDİR [[Türkiye]]
İsim alanları Aynı konudaki, ama başka bir dildeki bir sayfaya bağlantı

[[dil kodu:Konu]] gibi verilebilir. Bu bağlantıları sayfanın kaynak kodunda nereye koyduğunuz farketmez, bunlar her zaman sayfanın aynı yerinde görülürler. Ancak, sayfanın sonuna konmaları önerilir. en:Wikipedia:Interlanguage links'e ve dil kodlarının listesi'ne bakınız.

[[fr:Wikipédia:Aide]]
Dışarı Dışarı verilen linkler: Nupedia

Bu adsız bir bağlantıdır. [1]
Bu ise düz bir URL'dir: http://www.nupedia.com

[http://www.nupedia.com Nupedia]
Bu adsız bir bağlantıdır. [http://www.nupedia.com]
Bu ise düz bir URL'dir: http://www.nupedia.com 
Ya da, doğrudan URL'i yazın: http://www.nupedia.com.
 • URL'de tüm semboller şunların arasında olmalıdır: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. Bir URL'de başka bir karakter varsa, dönüştürülmelidir; örnegin, ^ karakteri %5E olarak yazılmalıdır (en:ASCII'de listeyi bulabilirsiniz).
Ya da, doğrudan URL'i yazın: http://www.nupedia.com.
Resim: Vikipedi ansiklopedisi
 • Yalnızca Vikipedi'ye yüklenmiş olan resimler kullanılabilir. Bir resim yüklemek için,

yükleme sayfasına gidiniz. Yüklediğiniz resmi resim listesinde bulabilirsiniz. Daha çok ipucu için en:Wikipedia:Image use policy ve Image markup, extended image syntax sayfalarına bakınız.

[[Dosya:Wikipedia-logo-v2-tr.svg|Vikipedi ansiklopedisi]]

Ya da, başka bir metin ile:

[[Dosya:Wikipedia-logo-v2-tr.svg|Özgür ansiklopedi]] 
Medya: Yüklemiş olan, ama resim olmayan dosyalara bağlantı yapmak için,

ya da resimleri sayfada göstermek yerine onlara bağlantı yapmak için, "media" bağlantısını kullanabilirsiniz.
Ses

İnönü'nün bir resmi

[[media:Sg_mrob.ogg|Ses]]

[[media:Inonu Ismet.jpg|İnönü'nün bir resmi]]

Kitap: Kitaplara bağlantı yapmak için, en:Wikipedia:ISBN bağlantılarını

kullanabilirsiniz.

ISBN 0123456789X

ISBN 0123456789X
"Sayfaya bağlantılar" ve "İlgili değişiklikler" sayfalarına şöyle

bağlantı yapılabilir:
Special:Whatlinkshere/Yardım:Biçem rehberi ve Special:Recentchangeslinked/Yardım:Biçem rehberi

[[Special:Whatlinkshere/Yardım:Biçem rehberi]] ve
[[Special:Recentchangeslinked/Yardım:Biçem rehberi]]
Tarih: Tarihlere bağlantılar kullanmanız, kullanıcıların tarihleri istedikleri

gibi görmelerini sağlar. Kendi tarih görüntüleme ayarınızı değiştirmek için Ayarlar'ı kullanınız.

Eğer tercihlerinizi 1 Ocak 2001 olarak ayarladıysanız,
[[Temmuz 20]], [[1969]] , [[20 Temmuz]] [[1969]]
ve [[1969]]-[[07-20]]
sayfada 20 Temmuz 1969 olarak görünecektir.

Ayrıca bakınız