Yardım:Özel sayfalar

Bütün Web kodlarını ve betik programala dillerini destekleyen, kâhyalar ve mütevelli heyeti tarafından değiştirilebilen, global sysoplar tarafından oluşturulabilen, geçmişi ve kaynağı görülemez, tartışma sayfası olmayan teknik sayfalardır. Bu sayfada özel sayfaları bulabilirsiniz. MediaWiki yazılımı bu sayfaları ana servera bağlantısı olmayan kullanıcılar için değiştirilemez kılmıştır. Burada bir özel sayfanın kaynağını örneği vardır.

Özel sayfalarda sadece bu kutucuk olur, değiştir ya da benzeri bir şey göremezsiniz