Vikipedi:Seçkin madde adayları/İmroz Deniz Muharebesi (1912)

İmroz Deniz Muharebesi (1912)Düzenle

"Balkan Savaşları'nda Osmanlı Donanması" serisinin Varna Deniz Muharebesi'nin ardından ikinci maddesi. İlk başta tercüme kısmı tamamlandı, ardından Türkçe kaynaklarla genişletildi. Yunan zırhlılarının maddeleri ve Osmanlı torpido botları maddeleri kırmızı, olayların anlaşılması açısından engel teşkil etmiyorlar ama yine de açacağım. @SAİT71 de kuvvetlerin manevralarını gösteren bir kroki hazırlıyor, onu da ekleyeceğim. --Khutuckmsj 03.17, 6 Ekim 2020 (UTC)

 • Henüz detaylı incelemedim, ancak girişin 2-3 paragraftan oluşacak şekilde genişletilmesi lazım. Bunun yanı sıra, genel dille ilgili Osmanlı bakış açısının hâkim olmadığından emin olmak için bir okuma gerekebilir (dediğim gibi detaylı incelemedim, bilahare okuduğumda daha detaylı yorumlarım), örneğin "14 Aralık'ta Donanma komutan vekili Albay Ramiz, tüm gemi komutanlarını Barbaros zırhlısında toplayarak bir toplantı yaptı." cümlesinde bunun Osmanlı donanması olduğunun söylenmemesi bir tür sistemik yanlılık örneği. --Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 17.26, 15 Ekim 2020 (UTC)
O cümleden hemen önce yer alan "Muharebede yer alan kuvvetler" tablosunda Osmanlı ve Yunan kuvvetleri ve komutanları var, Albay Ramiz'in Osmanlı olduğu yazıyor zaten :) Girişi genişletiyorum. --Khutuckmsj 17.45, 15 Ekim 2020 (UTC)
Giriş ve sonucu genişlettim. --Khutuckmsj 00.03, 16 Ekim 2020 (UTC)
 • "Aynı gün Dahiliye Nezareti, Burhaniye eşrafından gelen bilgiye dayanarak Midilli'den gelen Yunan güçlerinin Çandarlı açıklarından kuzeye döndüğünü, bu hareketin Saros çıkartmasına hazırlık olabileceğini değerlendirdi." Bu kısımda safi Osmanlı bakış açısıyla yazılmış gibi, Yunanların da perspektifinden aktarılması mümkünse faydalı olacaktır. Osmanlı'nın harekât kararını nasıl aldığını anlattığı için elbette Osmanlı perspektifi burada daha önemli, ancak yine de, mesela Yunan güçleri Çandarlı açıklarından neden kuzeye döndü, gerçekten Saros çıkartması hazırlığının parçası mıydı? Bir de olayın Osmanlı filtresinden aktarılmasındansa olayı anlatıp sonra Osmanlı perspektifini vermek daha tarafsız olmaz mı? Örneğin: "Ertesi gün Osmanlı Başkomutanlık Vekaleti Yunanların donanma koruması altında Saros Körfezi'ne çıkartma yapacağı ve Selanik'teki Bulgar güçlerinin Yunan vapurlarıyla Dedeağaç'a sevk edildiği istihbaratı almıştı." yerine "Yunanlar Saros Körfezi'ne çıkartma yapmaya hazırlanmaktaydı ve Selanik'teki Bulgar güçleri Yunan vapurlarıyla Dedeağaç'a sevk ettiler. Bu bilgiler Osmanlı Başkomutanlık Vekaleti tarafından istihbarat olarak edinildi." gibi. --Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 19.55, 27 Ekim 2020 (UTC)
"Arka plan" başlığındaki bu kısım tamamen olayda inisiyatif alan tarafla bağlantılı ama anlatım dengesi açısından düzenlemelerde bulundum. "Kuvvetler>Yunan gücü" başlığında 2. paragrafta Yunanların perspektifinden taktik ve stratejik durumları yer alıyordu, bu paragrafı "Arka plan" altına aldım; "Harekat kararının alınması" kısmını (taktik seviyeyi) ayrı bir alt başlığa çektim. "Osmanlı harekat kararı" mı desem diye kararsız kaldım sadece.
Yunanların Saros'a çıkartması tamamen "istihbarat", gerçekten yapılıp yapılmayacağı net değil. Aslında Büyüktuğrul s.222'de bir sonraki cümlede de bu açıklanmış: "Eşraftan birine atfedildiği için bu bilgilere pek inanmamak ve haberleri bir kez daha araştırmak gerekirdi. Fakat Başkomutanlık Vekaleti düşmanın er ya da geç Gelibolu yarımadasına bir çıkarma yapacağına samimi olarak inandığı için, Eşrafın verdiği bu bilgiye değer verdi.(...)" Çok detay olduğu ve Osmanlılar ile ilgili kısımlar çok uzadığı için maddede yer vermemiştim.
Saros çıkartması bu bakımdan "istihbarat" olarak kalmalı. Örneğin "Ertesi gün Osmanlı Başkomutanlık Vekaleti Yunanların donanma koruması altında Saros Körfezi'ne çıkartma yapacağı ve Selanik'teki Bulgar güçlerinin Yunan vapurlarıyla Dedeağaç'a sevk edildiği istihbaratı almıştı." olayın bir "istihbarat" olduğunu, doğru olup olmadığının belli olmadığını ama buna göre bir karar alınacağını anlatırken "Yunanlar Saros Körfezi'ne çıkartma yapmaya hazırlanmaktaydı ve Selanik'teki Bulgar güçleri Yunan vapurlarıyla Dedeağaç'a sevk ettiler. Bu bilgiler Osmanlı Başkomutanlık Vekaleti tarafından istihbarat olarak edinildi." çıkartmanın gerçek olduğunu söylüyor. Paralel bir örnek 1974'te Kıbrıs'a giden Yunan konvoyu diye Kocatepe'yi vurmamız; bunda da "Yunan konvoyu istihbaratı" var ama konvoy yok. Kaynakta geçen bilgi de istihbarat alındığından ibaret, belirttiğin şekilde değiştirirsem yanlış olur. --Khutuckmsj 21.35, 27 Ekim 2020 (UTC)
 • "29 Kasım'da Başkomutan, donanmanın derhal Çanakkale'ye gitmesi"... Burada Başkomutan'ın kim olduğunu açıkça belirtilmesi faydalı olacaktır.
Düzenlenecek. Nazım Paşa'ymış, ekledim. Khutuckmsj
 • "Aynı harekat alanı içinde farklı siyasi partilerden birbiriyle anlaşamayan iki komutan olması, Osmanlıların koordinasyonunu azaltıyordu." Bu noktaya dek komutanların siyasi mensubiyetleriyle ilgili bir bilgi verilmediği için bu cümle biraz havada kalıyor, detaylandırılması veya az biraz bağlam verilmesi faydalı olacaktır.
Düzenlenecek. Biraz daha açtım. Khutuckmsj
 • Önceki bölümde verilen gemi bağlantıları "Kuvvetler" bölümünde gerek metin içinde gerekse resim alt yazılarında tekrarlanmış. VP:BAĞ gereği kaldırılmalarının doğru olacağını düşünüyorum.
Fazlasını kaldırdım. VP:BAĞ "pek çok kez" diyor, önemşi gemilerde iki bağ olabilir ama ikiye "pek çok" diyemeyiz :) Khutuckmsj
 • "Kime göre" diye not düştüğüm yerde bu bilginin belirtilmesi lazım.
Hemen yanındaki iki kaynağa göre :)) Khutuckmsj
 • Yunan muhriplerinin tamamı kayda değer ve başka dillerde maddeleri var. Bağlantı verilmesi lazım, maddelerinin açılması da tercih edilebilir ama şart değil. Velos muhribi dışında, onun oynadığı rol dolayısıyla maddesinin açılmasının gerekli olduğunu düşünmekteyim.
Bağlarını verdim, maddelerini bir ara açarım ama konunun anlaşılmasına engel değiller. Velos maddesi açıldı. Khutuckmsj
 •   Destek Güzel madde olmuş elinize sağlık. Yalnız Edward Erickson'ın eseri Büyük Hezimet olarak Türkçe'ye kazandırılmıtır. Kaynakçaya Türkçesini ekleyebiliriz. --Kadirmesaj sayfam 22.05, 20 Kasım 2020 (UTC)
  Maddede İngilizcesi kaynak kullanılmış, ondan kalmalı :) NanahuatlEfendim? 20.06, 7 Ocak 2021 (UTC)
 •   Destek--Cedreon (mesaj) 15.33, 20 Ocak 2021 (UTC)