Vav (Arap alfabesi)

Arap Alfabesinde harf

Vav, İbrani alfabesi'nin (ו ) ve Ebced hesabına göre Arap alfabesinin (و ) altıncı harfi olup modern Arap alfabesinin yirmi yedinci harfidir.

Kamerî harflerdendir.

Yazılış değiştir

Vav harfi sadece sağdan bitişebilen bir harftir. Soldan başka bir harfle birleşmez.

Ayrıca Hemzenin bineği olan harflerdendir (diğerleri Elif ve Ye) .

Uzun okutucu harflerden olup (diğerleri Elif ve Ye) kendinden önce gelen sessiz harfi kalın veya inceliğine göre "u" ile "ü" arasında bir sesle uzatır.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـو ـو - ﻭ‎ ﻭ‎ و w / ū w, uː

Mahreç - Fonetik değiştir

Vav sesi, dudaklar yuvarlaklaştırılıp ileriye doğru uzatılması suretiyle, dişleri kullanmadan çıkarılan kalın bir sesdir. İngilizcedeki w sesidir. Bu sesin Türkçede karşılığı yoktur, "v" sesi ile karıştırılmamalıdır. Türkçedeki "v" sesi üst dişlerin alt dudaklara dokundurulmasıyla çıkarılır, oysa bu seste dudaklar birleştirilmez.

V Sesi ile W Sesi Farkı değiştir

W harfi klasik V sesinden kesinlikle farklıdır. V harfinde dudaklar birbirine değerken, bu seste (W harfinde) tıpkı U sesinde olduğu gibi dudakların birbirine değmesi söz konusu değildir. Arapçadaki Vav (و) ve Batı dillerindeki w sesi başlıca örneklerdir. Örneğin: Tatarcadaki Yawaş (Yavaş) kelimesi. Uygur Türkçesindeki V harfine benzeyen bir sesi karşılamak için üç noktalı ۋ harfi kullanılır. Yani aslında harflerin doğru ses değerleri şunlardır:

O ve Ö seslerinin gösterimi değiştir

Arapçada O ve Ö sesleri bulunmadığı için Arap yazısı kullanan Asya alfabelerinin bir kısmında (Örneğin Sorani, Kazak, Uygur) bu sesleri karşılamak için ۆ‎ harfi kullanılmıştır.