Vardar Makedonyası


Yugoslavya'nın bir bölümü Vardar Makedonya’sı olarak bilinir. Balkan Savaşları’nda Bulgaristan tarafından işgal edildiği I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı dönemleri dışında, önce Sırbistan'a, daha sonra Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı’na, nihayet Aralık 1918'de kurulan Yugoslavya'ya ait olmuştur.

Makedonya Bölgesi
Europe Balkans Macedonia geo.jpg
Makedonya Bölgesi'nin sınırları herhangi bir resmî kurum tarafından belirlenmemiştir. Günümüzde beş ülke (Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan) tarafından paylaşılan coğrafi bir alanı tanımlar.

        Ana alt bölgeler:
        Makedonya (Yunanistan) (veya Yunanistan Makedonyası)
        Blagoevgrad (il) (veya Bulgaristan Makedonyası)
        Vardar Makedonyası (veya Kuzey Makedonya)

        Diğer alt bölgeler:
        Mala Prespa ve Golo Bardo (Arnavutluk)
        Gora bölgesi ve Prohor Pchinski (Kosova ve Sırbistan)

1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin iç savaş ile çökmesi sırasında Kuzey Makedonya, eski devlet yapısından ayrılıp bağımsız bir devlet olmuştur. Bu olay sonucunda Vardar Makedonya’sı olarak da belirtilen ve Makedonya bölgesinin kuzey kısmını oluşturan kesim, bağımsız bir devlet hâline gelmiştir.