Türkistan-Sibirya Demiryolu

(Turksib sayfasından yönlendirildi)

Türkistan-Sibirya Demiryolu (RusçaТуркестано-Сибирская магистраль / Turkestano-Sibirskaya magistral; kısaca Турксиб / Turksib), Orta Asya ile Sibirya'yı birbirine bağlayan demiryolu ağıdır. Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Rusya olmak üzere toplamda 4 ülkeden geçmektedir. Demiryolu Sovyetler Birliği döneminde 1926-1931 yıllarında tamamlanmıştır.

Turksib rotası
Şu kavşağı, Kazakistan'ın kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Turksib'in önemli bir kavşak noktası. Burada Turksib Almatı üzerinden kuzeydoğudaki Semey'e devam ederken diğer hat ise Karaganda, Astana ve Kızılyar'a gider.

Demiryolu ağı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e bağlı Aris'ten başlar ve Kazakistan sınırlarına girdikten sonra Çimkent, Taraz, (bir müselles ile) Bişkek (ve devamında Balıkçı), Şu'dan geçtikten sonra Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'ya ulaşır. Demiryolu ağı Almatı'ya kadar genel olarak kuzeydoğu yönünde giderken buradan sonra kuzeybatı yönüne çevrilir. Almatı'dan sonra Aktogay ve Semey'e gider. Semey'den itibaren Rusya sınırını geçer. Rusya içinde Barnaul'dan geçerek Novosibirsk'te son bulur.