Tophane müşiri

(Tophane Müşiri sayfasından yönlendirildi)

Tophane Müşiri, Osmanlı Devleti'nde 1826'dan 1908'e dek kullanılan ve topçu sınıfının komutanlarına verilen askeri unvandı.

1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılmasıyla Topçu Ocağı adı kaldırılmış ve bu tarihten itibaren Tophane Müşirliği olarak varlığını sürdürmüştür. Bu Kurumun komutanlarına da Tophane Müşiri adı verilmiş olup, Meşrutiyetin İlanından sonra bu unvan da kaldırılmıştır.[1]

Tophane Müşirleri listesi değiştir

Tophane Müşirlerinin listesi şöyledir:[2][3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.1015
  2. ^ Sicil-i Osmani, Mehmet Süreyya, Yayına Hazırlayan: Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996, Sayfa:1770-1771, ISBN 975-333-038-3.
  3. ^ Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839 - 1922) Prosopografik Rehber, Sinan Kuneralp, ISIS Press, İstanbul, ISBN 9784281181, 1999