Ali Rıza Paşa (topçu)

Topçu Ali Rıza Paşa (1854-1921) bir Osmanlı Devlet adamıdır.

Ali Rıza Paşa (topçu)
Meclis-i Âyan üyesi
Görev süresi
27 Aralık 1908 - 16 Mart 1920
Hükümdar II. Abdülhamid
Kişisel bilgiler
Doğum 1854
Artvin
Ölüm 19 Mayıs 1921
Milliyeti Osmanlı
Dini İslam
15 Nisan 1909 tarihli Şehbal dergisinde Bahriye Nazırı Rıza Paşa

1854'te Artvin'de doğmuştur. Gazi Cafer Paşa'nın torunu Mehmet Meded Bey'in oğludur. Erzurum'da idadi okumuş, sonra 1880 yılında mühendishaneyi bitirmiştir. Almanya'ya gitmiş, dört yıl orada okumuştur. Dönüşte II. Abdülhamit'e yaver olmuş, bu arada Topçu Mektebi'nde Hassa Ordusu'nda öğretmenlik yapmıştır. Topçuluğa ait çeşitli eserler yazmış, çeviriler yapmıştır. Topçu Hidematı Dahiliyesi, Seferiyesi, Netayici Endehat, Kavanin-i Nişancı, Topçu Talimatnamesi gibi. 1896 yılı Yunan Savaşı sırasında gösterdiği başarı üzerine Ferikliğe yükseltilmiş ve bir kılıç hediye edilmiştir. Boğazların savunulması için görevlendirilmiştir. Meşrutiyetin yeniden ilânından sonra Tophane ve Askerî Mektepler Nazırlığı'na getirilmiştir. Daha sonra 27 Aralık 1908'de Meclis-i Âyan üyeliğine atanmıştır. Hüseyin Hilmi Paşa Hükûmeti'nde Bahriye Nazırlığı yapmıştır. İtalya Savaşı sırasında Çanakkale, Balkan Savaşları sırasında Çatalca Komutanlığı yapan Rıza Paşa, 1920'de Meclis-i Âyan'ın Birinci Başkan Yardımcılığına getirilmiştir. Sevr Antlaşması'nı görüşmek üzere toplanan Saltanat Şurası'nda çekimser kalmış ve 19 Mayıs 1921'de ölmüştür.[1]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Türkiye Büyük Millet Meclîsi Vakfı Yayınları No : 15 Türk Parlamento Tarihi Meşrutiyete Geçiş Süreci I. ve II. Meşrutiyet II. Cilt Ayan Ve Mebûsân Meclisleri Üyelerinin Özgeçmişleri Prof. Dr. İhsan Güneş Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu sayfa 127