Thomas Savery

İngiliz buhar mühendisi (1650-1715)

Thomas Savery (1650-1715), İngiliz mühendis.

Thomas Savery.gif

2 Temmuz 1698 yılında buharla çalışan, madendeki suyu dışarı atmak için kullanılan bir tulumba yaptı. Tulumba yüksek basınçla çalıştığından o günün teknolojisine göre bu tip bir buharı güvenli biçimde kullanacak düzeyde değildi. Ayrıca gerekli buharı oluşturmak için suyu ısıtmada çok fazla yakıt kullanılıyordu. Bu tip makinaların öncülü olan Savery’nin buhar makinası verimsiz olduğundan fazla kullanılmadı fakat kendinden sonra gelen makinalar için temel teşkil etti.