Dictionary of National Biography

çoklu referans çalışması

Ulusal Biyografi Sözlüğü (DNB), 1885'ten beri yayınlanan İngiliz tarihinin önemli figürleri üzerinde standart bir kaynak çalışmasıdır. Güncellenmiş Oxford Ulusal Biyografi Sözlüğü (ODNB), 23 Eylül 2004 tarihinde 60 ciltte ve çevrimiçi olarak 54.922 yaşamı kapsayan 50.113 biyografik makale ile yayınlanmıştır.

Ulusal Biyografi Sözlüğü'nün ilk cildinin başlık sayfası (1885)

Dış bağlantılar değiştir

DNB