Test

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Test şu anlamlara gelebilir:

  • Test, bir kişi ya da öbeğin bilgi birikimi ve diğer becerilerini ölçmeye yarayan araç
  • Performans testi
  • test, koşullu ifadelerin hesaplanmasında kullanılan bir UNIX komutu
  • Test, 2014, Alexander Kott yapımı sinema filmi