Terminoloji

akademik disiplin çalışma terimleri ve genel kullanımları

Terminoloji ya da terimbilim, genel anlamda terimler ve onların kullanımıyla ilgili bir bilim dalıdır ki, bu terimler araştırmaya dayalı özellikli (spesifik) metinlerde geçen (basit) sözcükler veya birleşik sözcükler şeklindedir.

Terimbilim, Terminus (çoğul: Termini) öğretisidir. Artık konuşma dilimize yerleşmiş olan Termini’lerin kavramsallığında anlam yüklülüğüyle metinlerdeki hâllerinin incelendiği, çözümlenmesi ve araştırılması, doğru kullanım için kurallar getirilmesi ile uğraşır ve dilin fiktif didaktiğini belirler.

Bu anlamda bildiğimiz klasik sözlükler, Glossar (sözlük listesi), Thesaurus (anlam dizinleri) terimbilimin kullanım alanındadır. Dolayısıyla terimbilimin her zaman yoklanabilecek ve kendisine başvurulabilecek kontrollü bir sözcük dağarcığı vardır.

Kavramların listelenmesi veya sınıflandırılması terimbilimde genelde alfabetik biçimde ilgi alanı, temas ettiği uzmanlık dalı (örneğin biyoloji, kimya, matematik, fizik vs.) kullanım sıklığı gibi bir takım spesifik özellikler ve yönlendirmeler taşır.

Kaynakça değiştir

  • Arntz, R.; Picht, H.; Mayer, Felix: Einführung in die Terminologiearbeit, Olms: Hildesheim 2002, ISBN 3-487-11553-0.
  • Wüster, E.: Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie. Würzburg: Ergon, ISBN 3-89913-401-X.