Tekdüze dağılım (ayrık)

Ayrık tekdüze dağılım (İngilizce discrete uniform distribution), olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, bir rassal değişken için belirli bir alt ve üst sınır tam sayı arasında mümkün olan bir sıra tam sayı sonuç değerlerin hepsinin eşit ölçüde olasılık göstermesi özelliğini taşıyan ayrık olasılık dağılımıdır.

Ayrık tekdüze
Olasılık kütle fonksiyonu
n=5 için ayrık tekdüze olasılık kütle fonksiyonu (OKF)
n=5 eger n=b-a+1
Yığmalı dağılım fonksiyonu
n=5 için ayrık tekdüze yığmalı dağılım fonksiyonu (YDF)
Parametreler

Destek
Olasılık kütle fonksiyonu (OYF)
Birikimli dağılım fonksiyonu (YDF)
Ortalama
Medyan
Mod N/A
Varyans
Çarpıklık
Fazladan basıklık
Entropi
Moment üreten fonksiyon (mf)
Karakteristik fonksiyon

Eğer bir rassal değişken için şekilde herhangi mümkün değerin her biri eşit olasılık gösteriyorsa, bu rassal değişken ayrık tekdüze dağılım gösterir demektir. Bu şekilde herhangi bir olay   için olasılık olur. Bu ayrık tekdüze dağılım için basit bir örneğin, hilesi olmayan bir zarın tek defa atımı sonucudur. için olanaklı değerler 1, 2, 3, 4, 5,6 olup zarın her atılışında belirlenmiş bir sayı gelmesi için olasılık 1/6dir.

Eğer ayrık tekdüze dağılımı özelliği olan bir rassal değişken için değerler reel ise, yığmalı dağılım fonksiyonu bozulmuş dağılım şeklinde ifade şöyle verilebilir:

Burada Heaviside tipi bir basamak fonksiyon olup değerde merkezlenen bir bozulmuş dağılım için bir yığmalı dağılım fonksiyonudur. Bu ifadeyi elde etmek için geçiş noktalarının hesaplanmasında tutarlı usuller kullanıldığı kabul edilmektedir.